--- PGS. TS KHA CHẤN TUYỀN ---

Trang chủ NLU Khoa CNTP | Trang nhất | English |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 1030
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Một vài trang web hay về thực phẩm(01-12-2010)

Trang tìm kiếm các bài báo về công nghệ thực phẩm (CNTP):

       + Trang scopus

       + Trang Elsevier

       + Trang ScienceDirect

       + Trang bepress

       + Trang Springer

Các trang web về lĩnh vực thực phẩm:

       + Trang FDA (Food and Drug Administration)

       + Trang USDA (United States Department of Agriculture)

       + Trang FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

       + Trang AIFST (Australian Institute of Food Science and Technology Incorporated)

       + Trang Food Standards in Australia and New Zealand

       + Trang CIFST (Canadian Institute of Food Science and Technolgy)

       + Trang NZIFST (New Zealand Institute of Food Science and Technology)

       + Trang EFFoST (European Federation of Food Science and Technology)

 

(Tiếp tục cập nhật)

Xem tiếp >>

©2010, Bản quyền thuộc về Kha Chấn Tuyền.

Khoa Công Nghệ Thực Phẩm - Đại học Nông Lâm - Nhà Cẩm Tú - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh

Email: khachantuyen@hcmuaf.edu.vn or khachantuyen@yahoo.com

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007