9
480

Thành viên

Email:
Password

Tìm kiếm

 

Từ internet

 

Trong trang này  

.:Tin mới cập nhật :.

ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 ) LỚP TẠI CHỨC THÚ Y 17(TC17TY)(10-04-2019-vthong)

Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - Nhóm 3(07-03-2019-tqtruong)

Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - Nhóm 1(06-03-2019-tqtruong)

Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - Nhóm 7(05-03-2019-tqtruong)

Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - Nhóm 01 - Tổ 01 & 02(05-03-2019-tqtruong)

Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - Nhóm 02 - Tổ 01 & 02(05-03-2019-tqtruong)

Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - Nhóm 06 - Tổ 01 & 02(05-03-2019-tqtruong)

Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - Nhóm 07(05-03-2019-tqtruong)

IỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 14:45 P. RD.303- NHÓM NHẢY 2(27-02-2019-vthong)

IỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 14:45 P. RD.206- NHÓM NHẢY 2(27-02-2019-vthong)

ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 14:45 P. RD.304- NHÓM NHẢY 2(25-02-2019-vthong)

ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI14:45 P. RD 106- NHÓM NHẢY 2(25-02-2019-vthong)

ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 ) LỚP DH17TT TY TT(25-02-2019-vthong)

ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI.14:45 P. RD305- NHÓM 20(25-02-2019-vthong)

ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI14:45 P. RD.403- NHÓM 20(25-02-2019-vthong)

ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 )CA THI 14:45 P. RD.204- NHÓM 20(25-02-2019-vthong)

Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Năm - HK1 - Năm học 2018-2019(22-02-2019-tmtri)

Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH17KT(22-02-2019-hoainam)

Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.4- CT101(21-02-2019-hoainam)

Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 3.3 - RD103 (21-02-2019-hoainam)

.:Các tin bài được đọc nhiều nhất :.

Chương 2 - Bài tập số 8: Cân bằng cung cầu và sự thay đổi trạng thái cân bằng(10-08-2013-tmtri)

Bài giảng Xã hội học đại cương(09-09-2008-vvviet)

Chương 2 - Bài tập số 12: Tác động của chính sách thuế(17-08-2013-tmtri)

Một số đề thi access đã thi và bài giải(12-09-2010-lvphan)

Chương 5 - Bài tập số 1: Bài toán tối đa lợi nhuận, điểm hòa vốn, điểm đóng cửa trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn (số liệu đề bài dạng hàm số)(25-08-2013-tmtri)

Thủ Tục Đi Máy Bay - Hành lý ký gửi - Những quy định(21-08-2012-ndthanh)

Một đề cương NCKH của sinh viên (15-01-2009-thanhthuy)

Chương 4 - Bài tập số 3: Tính toán các loại chi phí và sự biến thiên của các đại lượng chi phí tổng và chi phí đơn vị(25-08-2013-tmtri)

Điểm thi(22-10-2008-dtdanh)

Chương 5 - Bài tập số 2: Bài toán tối đa lợi nhuận, ngưỡng sinh lời, điểm đóng cửa trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn (số liệu đề bài dạng bảng)(25-08-2013-tmtri)

KINH NGHIỆM NHÂN GIỐNG LƯƠN ĐỒNG (Báo NNVN - Số ra ngày 26/2/2009) (26-02-2009-dothiloi)

Lich Su Dang(18-08-2013-pvhien)

MỘT SỐ THUỐC BVTV NGUỒN GỐC SINH HỌC THẾ HỆ MỚI (Báo NNVN - Số ra ngày 4/2/2009) (04-02-2009-dothiloi)

Chương 3- Bài tập số 1: Bài toán tối ưu tiêu dùng, đường tiêu thụ thu nhập và đường Engel(20-08-2013-tmtri)

Chương 4 - Bài tập số 4: Xác định các đại lượng chi phí 2(25-08-2013-tmtri)

Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn(27-05-2014-ngominhthuy)

LỢN RỪNG & NHỮNG ĐIỀU NGỘ NHẬN (Báo NNVN - Số ra ngày 11/2/2009) (11-02-2009-dothiloi)

Chương 6 - Bài tập số 1: Các mục tiêu tối đa lợi nhuận, tối đa sản lượng, tối đa doanh thu và đạt lợi nhuận định mức của doanh nghiệp trong thị trường độc quyền(29-08-2013-tmtri)

Chương 3- Bài tập số 2: Bài toán tối ưu tiêu dùng, đường tiêu thụ giá cả và hệ số co giãn của cầu theo giá(24-08-2013-tmtri)

Chương 2 - Bài tập số 13: Tác động của chính sách trợ cấp(18-08-2013-tmtri)


Trang web nhiều người xem

Tran Dinh Ly
TS. Trần Đình Lý
Trưởng Phòng Đào Tạo

ThS. Phạm Đức Dũng
Khoa Cơ Khí Công Nghệ

 

Nguyen Trung Quyet
Nguyễn Trung Quyết
Khoa Quản Lý Đất Đai và Bất Động Sản

TS. Hoàng Kim
TS. Hoàng Kim
Khoa Nông học

Lê Văn Phận
Lê Văn Phận
Quản trị mạng


Phan Văn Tự
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng Công nghệ Địa chính, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh


Danh mục web cá nhân

 

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007