Nguyễn Hải Đăng

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 7
Toàn hệ thống 723
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

by:

 

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Các bảng điểm môn học

  Điểm kết thúc các môn 207117, 207125, 207139,207217 GV: NHD(31-07-2020)

 Các bạn xem điểm tại đây

1. 207117

2. 207125

3. 207139.01

4. 207139.02

5. 207217

Xem tiếp >>

  Điểm kết thúc các môn 207117, 207125, 207139,207217 GV: NHD(31-07-2020)

 Các bạn xem điểm tại đây

1. 207117

2. 207125

3. 207139.01

4. 207139.02

5. 207217

Xem tiếp >>

  Điểm thành phần các môn 207117, 207125 và 207217 - Học kỳ 1 năm học 2019-2020(13-01-2020)

 Điểm thành phần các môn học năm học 2019-2020

Các bạn xem ở link đính kèm

Xem tiếp >>

  Điểm kết thúc môn Vẽ Cơ Khí - Học kỳ III năm học 20182019(05-09-2019)

 Xem tại đây!!

Xem tiếp >>

  Điểm thành phần môn học Vẽ Cơ Khí(17-08-2019)

 Các bạn xem điểm thành phần môn Vẽ Cơ Khí

Bài tập vui lòng nộp vào buổi thi kết thúc môn học

Xem tiếp >>

  Điểm kết thúc môn học học kỳ 2 năm 2018-2019(24-07-2019)

 Các bạn xem điểm tại đây

Xem tiếp >>

  Điểm thành phần các môn học kỳ 2 năm 20182019(12-07-2018)

Xem tiếp >>

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007