Nguyễn Hải Đăng

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 1102
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

by:

 

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Thông tin cá nhân

Thông tin về Giảng viên

 

1.     Họ và tên: NGUYỄN HẢI ĐĂNG

2.     Ngày tháng năm sinh: 15/10/1986

3.     Bộ môn: Máy Sau thu hoạch và chế biến

4.     Học hàm học vị:

                Giảng viên

                Kỹ sư ngành Cơ Khí Chế Biến NSTP, tại Đại học Nông Lâm Tp. HCM năm 2008.

                Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Cơ Khí, tại Đại học Nông Lâm Tp. HCM năm 2014.

5.     Các môn phụ trách:

      -         Máy Nâng Chuyển

      -         AutoCAD

      -         Vẽ Cơ Khí

      -         Ứng dụng tin học trong thiết kế máy

6.     Lĩnh vực nghiên cứu:

      -         Đồ họa kỹ thuật

      -         Sau thu Hoạch

      -         Cơ Khí Nông Nghiệp

7.     Các công trình nghiên cứu, các bài báo, tạp chí đã công bố

      -         Nguyễn Hồng Phong, Trương Quang Trường, Nguyễn Hải Đăng. 2009. Một số kết quả nghiên cứu ứng suất biến dạng khung cày chảo C7C và CPL-3. Tập san hội thảo “Cơ khí hóa – Tự động hóa ứng dụng trong Nông nghiệp & Chế biến”, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, 2009.

      -         Nguyễn Hải Đăng. 2010. “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp vận chuyển khí động để vận chuyển trấu từ ghe lên bờ”.  Kỷ yếu hội nghị Khoa học Trẻ Đại học  Nông Lâm, 2010.

      -         Nguyễn Hồng Phong, Trương Quang Trường, Nguyễn Hải Đăng. 2010. “Một số Kết quả nghiên cứu ứng suất biến dạng khung cày chảo C7C và CPL-3”. Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp số 03/2010. Trang 118 – 125.

     -         Nguyễn Hồng Phong, Trương Quang Trường, Nguyễn Hải Đăng. 2011. Nghiên cứu trạng thái ứng suất - biến dạng khung cày chảo C7C và CPL-3. Hội nghị Khoa học trẻ Kỹ thuật Cơ khí lần 2, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

     -         Nguyễn Hùng Tâm, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Trần Phú. 2012.  Kết quả nghiên cứu sấy lúa bằng mấy sấy tháp ngang dòng tuần hoàn có đảo lúa. Tập chí KHKT Nông Lâm Nghiệp số 3/2012 trang 109 – 116.

    -          Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Huy Bích và Nguyễn Hùng Tâm. 2014. Nghiên cứu thực nghiệm chế độ sấy lúa giống bằng kỹ thuật sấy tháp ngang dòng có đảo hạt. Tạp chí Công Nghiệp Nông Thôn số 13/2014 trang 18 - 22.

    -     Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Hùng Tâm, Phan Võ Trung Nghĩa và Nguyễn Minh Hạ. 2014. Một số kết quả thực nghiệm sấy lúa giống bằng kỹ thuật sấy tháp kiểu ngang dòng có đảo hạt. Tp Chí KHKT Nông Lâm Nghiệp số 03/2014 trang 08-13.

     -     Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Hùng Tâm và Nguyễn Huy Bích. 2015. Nghiên cứu mô hình Cyclone hướng trục và bộ giảm ồn sử dụng trong máy sấy tháp và máy sấy tầng sôi. Tạp chí Khoa học & Công Nghệ, số 27.2015, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, trang 113 - 116.

     -     Lê Văn Tuấn và Nguyễn Hải Đăng. 2016. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy thái cây thuốc nam cho các cơ sở đông dược quy mô nhỏTp Chí KHKT Nông Lâm Nghiệp số 01/2016 trang 100-105.

 

8.     Địa chỉ liên lạc:

       -         Đi động: (084) 090.834.1115

       -         Email: dangnh©hcmuaf.edu.vn; dangnhvt©gmail.com

       -         Website: http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

       -         Facebook: https://www.facebook.com/NguyenhaidangKCK

       -         Facebook: https://www.facebook.com/dangngh

Số lần xem trang : 6200
Nhập ngày : 15-03-2011
Điều chỉnh lần cuối : 25-11-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lịch làm việc do nhà trường cung cấp (16-03-2011)

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007