-------------Võ Văn Việt------------

Trang chủ NLU | Trang nhất | Sơ đồ trang | Bộ giáo dục và ĐT | Thời khóa biểu| Điểm thi | Bách khoa toàn thư VN | Tạp chí Xã hội học (ENGLISH) |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 714
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

International Real Estate Review banner

masthead_journal.gif (42810 bytes)

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Bài viết

  Tin tức giáo dục - kỹ thuật Serminar khoa học dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Giáo dục học - 2015(04-03-2016)

Xem tiếp >>

  Demographic Factors Affecting Organizational Commitment of Lecturers (07-01-2016)

Xem tiếp >>

  Awards of Excellent Paper(04-06-2014)

Xem tiếp >>

  Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chon ngành học(28-04-2014)

<Xem bài>

Xem tiếp >>

  People’s Livelihoods in the Suburbs – A Case Study at a Community of Ho Chi Minh City(19-03-2014)

Xem tiếp >>

  Rural People’s Livelihoods – A Case Study in a Commune at Mekong Delta, Vietnam(19-03-2014)

Xem tiếp >>

  TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ TIỀM NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TỈNH ĐỒNG THÁP(08-04-2008)

 

Đồng Tháp là một tỉnh nông nghiệp thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng và không thể thay thế được. Điều tra, khảo sát, đánh giá nguồn tài nguyên đất, do đó, là một công tác cần thiết và cấp bách nhằm cung cấp cơ sở khoa họïc cho việc sử dụng đất đai một cách bền vững và đem lai hiệu quả kinh tế cao. Bài viết này được biên tập dựa vào báo chuyên đề của dự án quy hoạch kế hoạch sử dùng đất đai tỉnh đồng tháp giai đoạn 2000-2010 đã được chính phủ phê duyệt năm 2001. Nội dung bài viết gồm hai phần chính: Tài nguyên đất và đánh giá tiềm năng sử dụng đất đai.
Xem tiếp >>

  SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI(08-04-2008)

Những năm gần đây, thuật ngữ: “Sự tham gia” hay “Sự tham gia của người dân” đã được sử dụng rãi ở bởi cộng đồng các nhà nghiên cứu phát triển ở trong nước cũng như quốc tế. Mục tiêu của sự tham gia của người dân trong các dự án quy hoạch là nhằm năng cao chất lượng, tính khả thi và khả năng áp dụng vào thực tiển.

Xem tiếp >>

  QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐIẠ BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH(08-04-2008)

Environmental protection is a first important problem in social-economic development of every country in the would, espectially for the third would country. Ho Chi Minh City is the largest city in the country and is an important center of culture, sciences, economics, and international interchange of Viet Nam. Due to the rapid growth of urbanization, industralization, Ho Chi Minh is now facing serious urban environmental problems. Such as: overcrowding, inadequate and poor housing condition, traffic congestion, water - air pollution, hazardous from industrial, solid waste from both domestic and industrial source. Therefore, the improvement of management and the control of pollution as well as the implement of appropriate measurement to protect the environment and reduce pollution are the heavy task for Ho Chi Minh city. This paper give some reasons and factors that cause pollution as well as some solutions.

Xem tiếp >>

Họ tên: Võ Văn Việt Đc: Email: vvviet$hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007