TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 26
Toàn hệ thống 972
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Bài giảng Nguyên Lý Máy

  Bài giảng Nguyên lý máy (ppt)(03-10-2014)

Lưu hành nội bộ!

Chương Mở đầu

Chương 1:   Cấu tạo và phân loại cơ cấu

Chương 2:  Phân tích động học

Chương 3:  Phân tích lực

Chương 4:  Ma sát

Chương 5: Động lực học máy

Chương 6:  Các chỉ tiêu chất lượng

Chương 7:  Cơ cấu nhiều thanh

Chương 8:  Cơ cấu cam

Chương 9: Cơ cấu bánh răng (I - Bánh răng phẳng; II - Bánh răng không gian; III - Hệ bánh răng)

Chương 10:  Một số cơ cấu khác

Xem tiếp >>

  Tài liệu học tập môn Nguyên Lý Máy - HK1 Năm học 2014-2015(15-09-2014)

Sinh viên xem nội dung trong các File đính kèm bên dưới:

1. Bài giảng

2. Phụ lục bài giảng (tham khảo)

3. Bài tập bắt buộc

4. Bài tập mở rộng

5. Bài tập Nguyên lý máy - Tạ Ngọc Hải - 2005

Xem tiếp >>

  GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ MÁY (207111)(05-01-2013)

Xem tiếp >>

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007