Giảng viên: Trần Đức Luân (299)

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 5
Toàn hệ thống 678
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Hình ảnh

  Sinh viên thuyết trình Phân tích Thị trường cho dự án (Công cụ Bản đồ tư duy)(26-07-2013)

Xem tiếp >>

Họ tên: Trần Đức Luân Đc: Khoa Kinh tế, ĐH Nông Lâm Tp HCM Email: luantd@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007