Giảng viên: Trần Đức Luân (299)

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 755
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

                                  LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 I. Thông tin cá nhân

1.   Họ tên                  :  Trần Đức Luân

2.   Ngày sinh            :  09/12/1978    Giới tính: Nam

3.   Nguyên quán       : Long An        

4.   Học vị : Thạc sỹ             Ngạch viên chức hiện tại: 15.11

5.   Địa chỉ thường trú: Ấp 4, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

6.   Địa chỉ liên lạc   : Khoa kinh tế, Đại học Nông Lâm Tp HCM

7.   Điện thoại           : 0908.352.490     Email: tdluan@gmail.com, luantd@hcmuaf.edu.vn

II. Học vấn và đào tạo


1. Quá trình đào tạo

 + Năm 2000: Cử nhân Kinh tế Nông Lâm, Đại Học Nông Lâm Tp.HCM

 + Năm 2006: Thạc sĩ Phát triển Nông thôn, Đại Học Nông nghiệp Thụy Điển (SLU) 

2.  Các khoá đào tạo khác 

+ Năm 2000: Nghiên cứu Phát triển nông thôn Việt Nam – Hà Lan, ĐH Kinh tế Tp.HCM

+ Năm 2003: Kinh tế ứng dụng, ĐH Kinh tế Tp.HCM (Chương trình Fulbright)

III. Kinh nghiệm làm việc

1. Quá trình công tác: 

 Từ năm 2000: Giảng viên Khoa kinh tế, Đại học Nông Lâm Tp.HCM

2. Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học

 2.1 Giáo trình, bài giảng

      Kinh tế lượng

      Dự án đầu tư (Thiết lập, Thẩm định và Quản lý dự án đầu tư)     

      Nghiên cứu thị trường

 2.2 Sách chuyên khảo 

     # Sách: Thị trường, quản lý tài nguyên và dịch bệnh vật nuôi ở vùng cao Việt Nam. 

        Chuyên đề: Chuỗi giá trị và thị trường rau bản địa ở tỉnh Tây Ninh, 2008.

        NXB Nông Nghiệp Hà Nội

     # Sách: Sự tham gia của các bên liên quan trong chính sách phát triển nông thôn.

        Vấn đề đồng quản lý ở Việt Nam. Trường hợp: Vườn quốc gia Cát Tiên, 2011.

        NXB Đại học Huế.

3. Các đề tài nghiên cứu 

1. Tran Duc Luan, 2006. “Forest protection and Sustainable Livelihood of people in the buffer zone of Cat Tien National Park. A case study in Village 4, Ta Lai Commune, Tan Phu District, Dong Nai Province, Vietnam”. (Chủ trì)

 

2. Le Thanh Loan and Tran Duc Luan, 2007, Research grant title: “Wild Plant Vegetables: Market Value Chain and Conservation:  A case study in Tay Ninh province and Ho Chi Minh City, Vietnam”. Research program "Enhancing Trans-boundary Natural Resources Management in the Great Mekong Sub-Region (GMS) funded by The Rockefeller Foundation, Vietnam Uplands Forum. (Tham gia)

 

3. Tran Duc Luan and Nguyen Ngoc Thuy, 2009, Land use and Factors influencing households income in M’nong ethnic minority in Tho Son commune, Bu Dang district, Binh Phuoc province. Research program "Enhancing Trans-boundary Natural Resources Management in the Great Mekong Sub-Region (GMS) funded by The Rockefeller Foundation, Vietnam Uplands Forum. (Chủ trì)

 

4. Tran Duc Luan, 2011. Lessons learnt from The Pilot Policy for Payment for Forest Environmental Services. A case study at Da Nhim Commune, Lac Duong District, Lam Dong Province. (Supported by ICRAF Hanoi, Vietnam). (Chủ trì)

 

5. Tran Duc Luan & Mai Dinh Quy, 2013. Conducting a socio-economic baseline survey in the target area of Enrich project. Case study: Vien An commune, Ngoc Hien district, Ca Mau province. (Support by SNV Vietnam) (Trưởng nhóm nghiên cứu)

 

6. Xây dựng chiến lược phòng ngừa rủi ro về giá đối với một số sản phẩm nông sản chủ lực tại tỉnh KonTum. (Tham gia)

 

4. Các bài báo khoa học  

 + 01 báo cáo hội nghị quốc tế về An ninh lương thực tại Bangkok, Thái Lan (năm 2011)

 + 01 báo cáo hội nghị trong nước về sử dụng đất và các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của người Mnông (tại ĐH Huế)

 

Số lần xem trang : 2968
Nhập ngày : 01-07-2013
Điều chỉnh lần cuối : 09-08-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

Họ tên: Trần Đức Luân Đc: Khoa Kinh tế, ĐH Nông Lâm Tp HCM Email: luantd@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007