TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 26
Toàn hệ thống 968
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019 - Nhóm 2

  

Môn

Cơ kỹ thuật

Lop

DH15CC

     

Nhóm

2

 

Thu

3

789

     

To

   

Phong

RD401

13

     

MMH

207130

             

 

 

 

 

 

 

BT

THI

 

STT

MSSV

Họ lót

Tên

Mã lớp

+/-

20%

80%

KQ

1

15118048

Nguyễn Văn

Lam

DH15CC

 

2.0

7.2

9.2

2

15118052

Trảo An

Lộc

DH15CC

 

2.0

4.0

6.0

3

15118053

Đặng Minh

Lợi

DH15CC

 

1.4

4.6

6.0

4

15118061

Đoàn Minh

Mẫn

DH15CC

 

2.0

6.6

8.6

5

15118065

Nguyễn Trúc

Minh

DH15CC

 

2.0

5.2

7.2

6

15118067

Nguyễn Hoài

Nam

DH15CC

 

2.0

5.0

7.0

7

15118080

Lê Nguyễn Vinh

Phúc

DH15CK

 

1.0

v

v

8

14118239

Văn Công

DH14CK

 

1.9

2.4

4.3

9

15118087

Nguyễn Thanh

Sơn

DH15CC

 

2.0

5.2

7.2

10

15154058

Lê Đoàn Trường

Thịnh

DH15OT

 

0.0

0.8

0.8

11

15118103

Nguyễn Hữu

Thọ

DH15CC

 

1.5

2.8

4.3

12

15118105

Nguyễn Hồng

Tiến

DH15CC

 

0.0

v

v

13

15118128

Hoàng Trung

Tướng

DH15CC

 

1.5

2.6

4.1

 

Số lần xem trang : 585
Nhập ngày : 08-08-2019
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi môn CƠ HỌC KỸ THUẬT

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019 - Nhóm 1(08-08-2019)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019 - Nhóm 3(08-08-2019)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017 - Nhóm 3(24-07-2017)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017 - Nhóm 2(24-07-2017)

   Điểm thi CƠ KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2015-2016(02-08-2016)

  Điểm thi CƠ KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2014-2015 - Nhóm 1(02-08-2015)

  Điểm thi CƠ KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014 - Nhóm 1(30-07-2014)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013 - Nhóm 3 - Tổ 002(22-07-2013)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013 - Nhóm 3 - Tổ 001(22-07-2013)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013 - Nhóm 1 + Học lại(22-07-2013)

Trang kế tiếp ...

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007