Nguyễn Hải Đăng

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 11
Toàn hệ thống 720
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

by:

 

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm kết thúc môn Vẽ Cơ Khí - Học kỳ III năm học 20182019

 Xem tại đây!!

Số lần xem trang : 1619
Nhập ngày : 05-09-2019
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Các bảng điểm môn học

  Điểm kết thúc các môn 207117, 207125, 207139,207217 GV: NHD(31-07-2020)

  Điểm kết thúc các môn 207117, 207125, 207139,207217 GV: NHD(31-07-2020)

  Điểm thành phần các môn 207117, 207125 và 207217 - Học kỳ 1 năm học 2019-2020(13-01-2020)

  Điểm thành phần môn học Vẽ Cơ Khí(17-08-2019)

  Điểm kết thúc môn học học kỳ 2 năm 2018-2019(24-07-2019)

  Điểm thành phần các môn học kỳ 2 năm 20182019(12-07-2018)

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007