TS. Phan Triều Giang

Khoa LÂM NGHIỆP

Bộ Môn LÂM NGHIỆP XÃ HỘI và NÔNG LÂM KẾT HỢP

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 1554
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Website học tiếng Anh

Browse through these pages, you will certainly find very useful stuff.

 

English exercises:

http://www.usingenglish.com/handouts/

 

VOA special English and much more:

http://www.manythings.org/e/patterns.html

http://www.manythings.org/e/voa.html

http://www.manythings.org/voa/words.htm

 

Download mp3 for listening the VOA:

http://www.manythings.org/voa/rss/

 

 

Số lần xem trang : 1381
Nhập ngày : 10-11-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Course >> Tiếng Anh Chuyên ngành và Kỹ Năng viết Đề án Nghiên cứu

  On the Edge of Vietnam's Forests (HW 5 & 6 - ĐH07QR)(15-10-2009)

  BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC THÔNG QUA HỆ THỐNG CANH TÁC (DH07NK Dịch)(06-10-2009)

  Đề án nghiên cứu - Tham khảo(29-09-2009)

Address: Department of Social Forestry and Agroforestry, Nong Lam University, Thu Duc District, Hochiminh City, Vietnam, Tel. 84-8-38963352, Fax. 84-8-38960713

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007