Pham Cong Thien

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 1463
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Teaching

Spring 2012

 

Computer Structure  (Cấu trúc máy tính) - Spring 2012

Network Administration (Quản trị mạng) - Spring 2012

Project in the faculty of Computer Network & Telecomunication (Đồ án chuyên ngành Mạng Máy Tính & Truyền Thông) - Spring 2012

 

Autumn 2011

Primary Operating System (Nhập môn Hệ Điều Hành)

 

Spring 2011

Computer Structure (Cấu trúc máy tính)

=================================================================================

Đồ án tốt nghiệp

Số lần xem trang : 1595
Nhập ngày : 07-05-2011
Điều chỉnh lần cuối : 26-12-2011

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Network Administration (Quản trị mạng) - Spring 2012(26-12-2011)

  Computer Structure (Cấu trúc máy tính) - Spring 2012(26-12-2011)

  Nhập môn Hệ Điều Hành(03-10-2011)

  Homepage content(07-05-2011)

  Publication(07-05-2011)

  Projects(07-05-2011)

Author: Pham Cong Thien Email: pcthien(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007