Pham Cong Thien

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 716
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Homepage content

Pham Cong Thien, MA is currently a lecturer in the Faculty of Information Technology, Nong Lam University, Vietnam. I received B.Eng. and M.Eng degrees in Information Technology from HCMUT in 2001 and 2004, respectively. My research interests contain computer vision, computer network and embedded technology.
 

 

 

Số lần xem trang : 1045
Nhập ngày : 07-05-2011
Điều chỉnh lần cuối : 20-06-2011

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Network Administration (Quản trị mạng) - Spring 2012(26-12-2011)

  Computer Structure (Cấu trúc máy tính) - Spring 2012(26-12-2011)

  Nhập môn Hệ Điều Hành(03-10-2011)

  Publication(07-05-2011)

  Projects(07-05-2011)

  Teaching(07-05-2011)

Author: Pham Cong Thien Email: pcthien(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007