Pham Cong Thien

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 2067
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Computer Structure

 Computer Structure

 

Computer Structure - Spring 2011

Computer Structure (Cấu trúc máy tính)

Textbook:    Computer Organization and Architecture: Designing for Performance 8th Edition - William Stallings

Slides:        http://www.box.net/shared/lolg08x833

Syllabus:      http://www.box.net/shared/tc54zcfix2  Update 20101226

http://www.box.net/shared/x5qick2baq  Update 20110427

Email to lecturer:    pcthien @ hcmuaf.edu.vn

Course website:    https://sites.google.com/site/congthienvn/teaching

Course web resource: http://williamstallings.com/COA/COA8e.html

Student-list: http://www.box.net/shared/38b8az0zhv  Update 20110108

Notice: I will not have lecture on Saturday, Jan 22nd 2011. Students should be noticed and not to go to class on that day. (Thứ 7 ngày 22 tháng 1 tôi bận việc riêng nên các bạn tạm nghỉ buổi học này).                 Update 20110115

Notice: Last Saturday, Feb 19th 2011 the electricity is off. Therefore we can not hold the lecture. We plan to learn more in the future.

 

Thông báo: Thứ 7 tuần này (20110312) khu chúng ta học không có cúp điện nên vẫn học bình thường. Lịch học bù chưa xác định được. Khi nào tìm được lịch sẽ thông báo cho cả lớp biết.                                               Update 20110310


Homework #1:

- Link bài tập: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B853PRmg-ZqpMWJmYjA4ZmMtOTkzNC00NzgyLWE0ZWYtZDcyMDNmMWVjNjlh&hl=en&authkey=CPm69OwH

- Deadline: 02/04/2011

- Sinh viên cần tự làm bài để hiểu kỹ bài học.                                      Update 20110316

 

Homework #2:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B853PRmg-ZqpZjg2ODViNDktODhkYy00OGQzLWE0NTMtN2U1MzFiNTdiN2U3&hl=en

- Deadline: 23/04/2011  ==> Gia hạn thành 30/04/2011                         Update 20110415 

- Sinh viên cần tự làm bài để hiểu kỹ bài học, chỉ nhận bài qua email.    Update 20110407

 

- Sinh viên đã nộp bài tập 1 bằng giấy (viết tay và in) phải nộp lại bài bằng email. Hạn chót là thứ 5 (14/10). Lý do: chữ viết tay không rõ ràng, không có hình ảnh minh họa nên gây khó khăn trong quá trình chấm bài.                     Update 20110410

 

- Link tài liệu giáo trình hợp ngữ: http://www.box.net/shared/4ygpvt5hi4  Update 20110410

- Danh sách sinh viên và điểm bài tập & bài kiểm tra hiện tại: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B853PRmg-ZqpYWQ2ZGEyNmItZGVhOC00M2RiLWJiYjctYmNkZTE3NjIxNzU5&hl=en     Update 20110425


Slide ôn tập: https://docs.google.com/leaf?id=0B853PRmg-ZqpNGZkZDg0MmItNjZkYy00MTJjLTkxZjMtYzYwODg1MjZlZWFi&hl=en  Update 20110426


Cập nhật lịch thi:

Mã môn học   Tên môn học                      Số SV      Ngày thi      Phòng thi Giờ thi Hình thức thi Thời gian thi Giáo viên dạy      Cán bộ coi thi

914216           Cấu trúc máy tính (học lại)      4          5/16/2011      PM1      9g30      Lý thuyết      60 phút      Phạm Công Thiện C.Trâm, T.Linh

914245           Cấu trúc máy tính (học lại)      6          5/16/2011      PM1      9g30      Lý thuyết      60 phút      Phạm Công Thiện C.Trâm, T.Linh  

214231            Cấu trúc máy tính 001  32     4/29/2011  PV315 9g30     Lý thuyết 60 phút Phạm Công Thiện

                                        002  49     4/29/2011  PV337 9g30     Lý thuyết 60 phút Phạm Công Thiện

Update 20110426

 

Danh sách sinh viên cập nhật điểm bài tập: https://docs.google.com/leaf?id=0B853PRmg-ZqpN2IyMTcwZDgtNTg4MS00ODQ2LWI1YTEtMDU5MDViYTA4ZmZi&hl=en                                Update 20110503                          NEW

Sinh viên phát hiện nhầm lẫn hoặc thắc mắc email về cho tôi để kiểm tra.

 

Số lần xem trang : 2627
Nhập ngày : 11-05-2011
Điều chỉnh lần cuối : 20-06-2011

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Computer Structure - 2011

Author: Pham Cong Thien Email: pcthien(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007