NGUYỄN TRI QUANG HƯNG

Trang chủ NLU | Khoa MT&TN | Trang nhất | check thông tin | English
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 398
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Các bài báo trên tạp chí Quốc tế

 *International journal*

 Bài báo 1: 

Title: Ultrafine Particle and Gas Contamination of Urban Air in Seoul, Korea during the Winter Season

Submitted to Journal International of Environment and Pollution (SCI) in April 2008. ACCEPTED IN JULY 2008.

   Authors: Nguyen Tri Quang Hung, Bae Gwi-Nam, Lee Seung-bok.

 Bài báo 2: 

Title: Ultrafine Particle events in Urban Air during the Summer Seasons

...... submitted to "Water, Air and Soil Pollution" (SCI), An International Journal of Environmental Pollution

   Authors: Nguyen Tri Quang Hung, Bae Gwi-Nam, Lee Seung-bok.

 Bài báo 3: 

Title: Ultrafine Particle from vehicle-related in a roadway tunnel of Seoul

In preparing..... and will be submitted to Journal of Environmental Science and Pollution Research (SCI)

   Authors: Nguyen Tri Quang Hung, and other authors.

 

 

*Conference/ symposium*

1. "Monitoring of vehicles emission at a low-traffic roadside", Proceeding of the 46th Meeting of Korean Society for Atmospheric Environment, Seoul, Korea. 04. 2008. Co-Authors.

2.  "Air pollution emission from waste co-fueling cement kiln and associate effects on ambient air quality", Proceeding of the 17th Meeting of Japan Society for  Environmental Chemistry, International section, Kobe city, Japan. 10-13. 06. 2008.

     Authors: Nguyen Tri Quang Hung, Nguyen Thi Kim Oanh, Aungsiri Klinmalle.

3. "Monitoring of Ultrafine Particles at an Urban Site in Seoul, Korea during Winter Season", Proceeding of the 47th Meeting of Korean Society for Atmospheric Environment, Busan city, Korea. 10. 2008.

     Authors: Nguyen Tri Quang Hung, Gwi-Nam Bae, Seung-Bok Lee.

4. "Mức độ phơi nhiễm của Black carbon tại một căn hộ chung cư sát đường cao tốc vào mùa Đông ở Seoul".  Proceeding of the 6th Scientific Conference (Hội nghị Khoa học lần 6), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM. Tháng 11. 2008.

     Author: Nguyen Tri Quang Hung.

5. "Ultrafine Particles events at urban area in summer".  Proceeding of the 11th International Conference on Air Distribution in Room (Roomevent 2009). Busan, May 2009

     Author: Gwi-Nam Bae, Nguyen Tri Quang Hung Seung-Bok Lee.

6. "Tunnel measurement on emission factor of ultrafine particle".  48 th Meeting of Korean Society for Atmospheric Environment. Seoul, Korea. May 2009

     Author: Nguyen Tri Quang Hung and other authors

7. "Vehicular air pollution in a roadway tunnel". The 15th IAsia Pacific Automotive Engineering Conference (APAC 15). Hanoi, Vietnam. 26-28 Oct 2009

     Author: Nguyen Tri Quang Hung, Gwi-Nam Bae, Seung-Bok Lee.

 

Số lần xem trang : 2730
Nhập ngày : 18-05-2008
Điều chỉnh lần cuối : 19-03-2010

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Tóm tắt luận văn Thạc sỹ(15-04-2008)

  Link học bổng (03-04-2008)

  Lịch cá nhân(03-04-2008)

TS. Nguyễn Tri Quang Hưng, Khoa Môi Trường & Tài Nguyên, Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM - Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM Email: quanghungmt(at)hcmuaf.edu.vn

0919.177.478

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007