Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 530
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết


Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Tài liệu tham khảo của môn học Máy Nâng chuyển

Đây là các tài liệu cần thiết cho môn Nâng Chuyển

1. paddy posharvest_IRRI

2. CIGR Handbook of AGRI Volume5

3. Pneumatic Conveying Design Guide

Riêng cuốn Agricultural Process Egineering. Second Edition. S.M. Henderson. R.L Perry. Không có file, nếu bạn nào thích có thể gặp mình để photo nhé.

Số lần xem trang : 1480
Nhập ngày : 11-08-2011
Điều chỉnh lần cuối : 13-09-2011

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Tài liệu về máy nâng chuyển

  DANH SÁCH MÔN HỌC MÁY NÂNG CHUYỂN (11-08-2011)

  Tài liệu máy trục - vận chuyển(04-01-2011)

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007