Trang thông tin Nguyễn Quốc Bình - Học không thi thì tốt hơn thi mà không học"

ĐH Nông Lâm | Khoa Lâm nghiệp | Trang chính |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 659
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

KHẢO SÁT

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO

THÔNG TIN VIỆC LÀM CHO KỸ SƯ LÂM NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh khoa Lâm nghiệp 2018

Cây xanh Anh Hùng, Trảng Bom

Bán máy tính trả góp liên hệ Hiếu 0982565779

Elearning - Phương pháp học trực tuyến hiệu quả

=======

How to repare a good presentation on Powerpoint?

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Kết quả cuối cùng môn Mô hình hóa trong NLKH DH12NK

KẾT QUẢ CUỐI CÙNG  MÔN MÔ HÌNH HÓA TRONG NÔNG LÂM KẾT HỢP

LỚP DH12NK - HK 2 - 2015 - 2016

 

 

 

STT Mã sinh viên ĐIỂM 1 ĐIỂM 2 ĐIỂM 3 ĐIỂM
1 12114013 10 7 4.0 5.2
2 12114089 10 8 3.0 4.7
3 12114102 10 7 9.0 8.7
4 12114106 10 7 9.0 8.7
5 12114115 10 7 7.0 7.3
6 12114122 0 7 9.0 7.7
7 12114123 10 7 8.0 8.0
8 12114134 10 7 5.0 5.9
9 12114184 10 7 3.0 4.5
10 12114198 10 7 5.0 5.9
11 12114200 10 8 3.0 4.7
12 12114300 10 7 10.0 9.4
13 12114310 0 0 0.0 0.0
14 12114323 10 7 10.0 9.4
15 12114333 10 8 7.0 7.5
16 12114335 10 8 8.0 8.2
17 12114351 10 8 6.0 6.8
18 12114356 10 8 4.0 5.4
19 13114082 10 0 0.0 1.0
20 13114097 10 10 2.0 4.4
21 13114142 10 6 0.0 2.2
22 13114145 10 8 5.0 6.1
23 13114155 0 0 5.0 3.5
24 13114158 10 0 8.0 6.6
25 13114159 10 8 10.0 9.6
26 13114163 10 0 0.0 1.0
27 13114177 10 0 3.0 3.1
28 13114219 10 6 7.0 7.1
29 13114292 10 7 4.0 5.2
30 13114307 10 0 0.0 1.0
31 13114378 10 0 0.0 1.0
32 13114381 10 8 5.0 6.1
33 13114401 10 7 7.0 7.3
34 13114415 0 8 10.0 8.6
35 13114460 10 0 5.0 4.5
36 13114468 10 8 9.0 8.9
37 13114470 10 7 10.0 9.4
38 13114487 0 0 5.0 3.5
39 13114494 10 7 4.0 5.2
40 13114504 10 7 5.0 5.9
41 13114506 10 7 5.0 5.9
42 13114514 10 6 5.0 5.7
43 13114529 10 0 8.0 6.6
44 13114533 10 0 9.0 7.3
45 13114577 10 7 10.0 9.4

KẾT QUẢ CUỐI CÙNG  MÔN MÔ HÌNH HÓA TRONG NÔNG LÂM KẾT HỢP

LỚP DH08NK - HK I - 2011 - 2012

 

 

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Mã lớp Bài tập 20' (10/100) Về nhà 1 (20/100) Bài thi 7/100 Tổng
1 7146016 Đoàn Thị Thu Hiền DH08NK 8 0 5 4.3
2 7146024 Bùi Thị Huyền DH08NK 9 6 6.4 6.6
4 7146033 Mai Tấn Phong DH08NK 6 6 5.0 5.3
5 7146040 Nguyễn Minh Tâm DH08NK 0 0 5.7 4
6 7146059 Đinh Quang Tuấn DH08NK 10 6 6.4 6.7
7 7146061 Lê Quốc Văn DH08NK 10 6 5.7 6.2
8 7146063 Đặng Quốc Việt DH08NK 8 5 6.4 6.3
9 7146068 Lê Hữu Anh DH08NK 5 6 7.9 7.2
10 7146112 Lương Duy Tâm DH08NK 0 8 3.6 4.1
11 8146006 Nguyễn Tuấn Anh DH08NK 10 8 7.1 7.6
12 8146014 Châu Thành Diệu DH08NK 9 0 6.4 5.4
13 8146021 Lê Tấn Đến DH08NK 0 7 6.4 5.9
14 8146022 Bùi Gia Đoàn DH08NK 8 8 8.6 8.4
15 8146028 Lê Thanh Hải DH08NK 7 6 7.9 7.4
16 8146032 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu DH08NK 1 0 5.7 4.1
17 8146033 Lê Đình Hòa DH08NK 0 0 5.0 3.5
18 8146034 Nguyễn Thị Huế DH08NK 5 5 8.6 7.5
19 8146037 Nguyễn Ngọc Huyền DH08NK 7 3 7.9 6.8
20 8146048 Võ Chí Linh DH08NK 7 8 8.6 8.3
21 8146052 Dương Ngọc Minh DH08NK 1 9 9.3 8.4
22 8146058 Ngô Hoàng Ngân DH08NK 9 8 7.9 8
23 8146062 Huỳnh Trạng Nguyên DH08NK 9 9 7.1 7.7
24 8146065 Phạm Thị Nhung DH08NK 8 9 5.7 6.6
25 8146068 Hoàng Văn Phố DH08NK 6 0 6.4 5.1
26 8146069 Bùi Quốc Phú DH08NK 0 0 6.4 4.5
27 8146071 Nguyễn Đức Phú DH08NK 0 6 7.1 6.2
28 8146073 Cao Văn Quang DH08NK 6 8 5.0 5.7
29 8146074 Nguyễn Xuân Quang DH08NK 4 7 6.4 6.3
30 8146076 Lê Văn Quảng DH08NK 9 0 6.4 5.4
31 8146077 Nguyễn Trung Quân DH08NK 7 6 6.4 6.4
32 8146082 Nguyễn Minh Tân DH08NK 5 5 7.1 6.5
33 8146083 Đỗ Duy Thanh DH08NK 0 10 9.3 8.5
34 8146087 Võ Trần Thắng DH08NK 0 9 7.9 7.3
35 8146094 Bùi Thị Ngọc Tuyên DH08NK 2 9 8.6 8
36 8146096 Nguyễn Thanh Tùng DH08NK 8 4 6.4 6.1
37 8146102 Vũ Duy Vỹ DH08NK 0 0 8.6 6
38 8146103 Bá Từ Nữ Quỳnh Anh DH08NK 5 2 6.4 5.4
39 8146104 Thạch Bằng DH08NK 6 0 5.0 4.1
40 8146105 Siu Chao DH08NK 9 0 5.7 4.9
41 8146106 Thạch Thị Phương Dung DH08NK 6 2 8.6 7
42 8146111 Danh Hồ DH08NK 6 1 6.4 5.3
43 8146114 Kim Thị Khêl DH08NK 7 1 8.6 6.9
44 8146118 Vy Thị Mời DH08NK 9 5 7.1 6.9
45 8146120 Sơn Ngọc Sách DH08NK 8 8 5.0 5.9
46 8146122 Thạch Tâm DH08NK 9 5 5.7 5.9
47 8146125 Bùi Ngọc Thiệp DH08NK 0 9 5.0 5.3
48 8146127 Nguyễn Thị Cẩm Thơ DH08NK 6 2 10.0 8
49 8146128 Lê Thị Tuyền DH08NK 9 8 7.9 8
50 8146131 Trần Thanh Xuân DH08NK 5 7 5.7 5.9
52 8146133 Nguyễn Phạm Trường An DH08NK 9 4 7.1 6.7
53 8146152 Lê Thị Hồng DH08NK 6 4 8.6 7.4
54 8146154 Trịnh Tuấn Hưng DH08NK 0 0 6.4 4.5
55 8146158 Nguyễn Thị Kiều DH08NK 7 3 4.3 4.3
56 8146162 Võ Thị Diễm Long DH08NK 7 7 7.1 7.1
57 8146163 Huỳnh Tấn Lợi DH08NK 1 5 10.0 8.1
58 8146164 Trần Thị Khánh Ly DH08NK 0 5 9.3 7.5
59 8146165 Lê Hoài Minh DH08NK 4 8 8.6 8
60 8146168 Lê Thị Mùi DH08NK 8 5 10.0 8.8
61 8146169 Nguyễn Thị Ngân DH08NK 5 4 7.1 6.3
62 8146173 Nguyễn Văn Những DH08NK 3 9 7.1 7.1
63 8146175 Bùi Thị Phấn DH08NK 6 9 9.3 8.9
64 8146181 Lê Văn Phước DH08NK 6 4 7.9 6.9
65 8146182 Nguyễn Hồ Quang DH08NK 7 4 9.3 8
66 8146185 Huỳnh Thanh Sơn DH08NK 7 7 5.7 6.1
67 8146187 Đặng Thị Thao DH08NK 6 6 7.9 7.3
68 8146194 Tống Thạch Trường Thiên DH08NK 0 0 7.1 5
69 8146203 Đinh Văn Tiến DH08NK 0 7 8.6 7.4
70 8146204 Lê Mạnh Tín DH08NK 3 5 7.9 6.8
71 8146205 Đặng Thị Ngọc Trâm DH08NK 6 4 6.4 5.9
72 8146207 Lê Công Trứ DH08NK 0 5 6.4 5.5
73 8146209 Lê Khả Anh Tuấn DH08NK 0 8 7.1 6.6
74 8146210 Vũ Hồng Tuyên DH08NK 6 2 7.1 6
75 7146001 Ân Tuấn Anh DH08NK 5 0 5.0 4

MỌI THẮC MẮC CỦA SINH VIÊN LIÊN HỆ QUA EMAIL TRƯỚC NGÀY 7/12/2012

Số lần xem trang : 1260
Nhập ngày : 05-12-2011
Điều chỉnh lần cuối : 14-08-2018

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Danh sách ghi điểm GIS trong LN - HK1- 2015-2016(21-01-2013)

  Kết quả nộp bài kiểm tra - thi của lớp DH08NK - môn Mô Hình Hóa trong NLKH(01-12-2011)

  Kết quả môn học LSNG - HKI 2011-2012(17-10-2011)

  Kết quả cuối cùng môn học Phương pháp xây dựng dự án LNXH - ĐH07LNCM(21-07-2011)

  Kết qủa thi hết môn các lớp tín chỉ HK II và HK III - 2011 - LSNG(01-06-2011)

  Kết quả điểm thực tập LNXH lớp DH07LNCM(23-05-2011)

  Kết quả bài tập LSNG Khóa 2011 - (Về nhà)(15-02-2011)

  Điểm kiểm tra DH07LNCM(30-01-2011)

  Bài tập LSNG khoa 2010 - 2011(02-01-2011)

Trang kế tiếp ...

Nguyễn Quốc Bình - Bộ môn Nông Lâm Kết Hợp và Lâm Nghiệp Xã Hội, khoa Lâm nghiệp. Điện thoại: 08 28 3896 3352/ 098 314 8912, Email: ngquocbinh©hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007