Pham Cong Thien

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 741
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Computer Structure (Cấu trúc máy tính) - Spring 2012


 

Computer Structure - Spring 2012

Computer Structure (Cấu trúc máy tính)

Edmodo Group Code: lhms7m

Hướng dẫn: Các bạn SV vào trang web http://www.edmodo.com, đăng ký 1 account miễn phí và Login. Sau đó các bạn dùng Group Code trên để vào trang thông tin Edmodo của lớp các bạn. Các bạn nên cung cấp email để được nhận thông báo của Edmodo qua email.

 

Edmodo là công cụ giúp học quản lý môn học bằng máy tính rất hiệu quả. Xin mời các bạn SV sử dụng công cụ này cùng tôi.

 

Textbook:    Computer Organization and Architecture: Designing for Performance 8th Edition - William Stallings

Slides:        In Edmodo

Syllabus:      In Edmodo

Email to lecturer:    pcthien @ hcmuaf.edu.vn

Course website:    In Edmodo

Course web resource: In Edmodo 

 

Số lần xem trang : 1959
Nhập ngày : 26-12-2011
Điều chỉnh lần cuối : 26-12-2011

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Network Administration (Quản trị mạng) - Spring 2012(26-12-2011)

  Nhập môn Hệ Điều Hành(03-10-2011)

  Homepage content(07-05-2011)

  Publication(07-05-2011)

  Projects(07-05-2011)

  Teaching(07-05-2011)

Author: Pham Cong Thien Email: pcthien(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007