CHÀO MỪNG QÚY VỊ GHÉ THĂM TRANG WEB CỦA BÙI ĐẠI NGHĨA

Trang chủ NLU | TTTH | Trang nhất | Sơ đồ trang |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 1355
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  ĐỀ THI THAM KHẢO

ĐỀ THI CÁC HỌC KỲ TRƯỚC MÔN B2, XSTK ,B1,C1

TOÁN B2 KỲ 2- 2010-2011

    data/dainghia/De2-2.doc     data/dainghia/De b2-1.doc      data/dainghia/De b2-3.doc

TOÁN B2 KỲ 1-2011-2012

data/dainghia/b2-1.doc   data/dainghia/b2-2.doc

XSTK KỲ 2- 2010-2011

ĐỀ 1

data/dainghia/xs1a.doc    data/dainghia/xs1b.doc    data/dainghia/xs1c.doc

ĐỀ 2

  data/dainghia/xs2a.doc    data/dainghia/xs2b.doc   data/dainghia/xs2c.doc

XSTK KỲ 1 2011-2012

data/dainghia/xs3a.doc   data/dainghia/xs3c(2).doc  data/dainghia/xs3b.doc

Đề  thi XSTK Kỳ 3 2012-2013 data/dainghia/xstk De 1.doc

 

TOÁN B1 KỲ 1-2011-2012

ĐỀ 1data/dainghia/b1de 1-1.doc    data/dainghia/b1de1-2.doc

ĐỀ 2 data/dainghia/b1de2-1.doc    data/dainghia/b1de2-2.doc

TOÁN C1 data/dainghia/c1-0.doc    data/dainghia/c1-1.doc   data/dainghia/c1-2.doc

 Toán c2 nam 2011-2012

data/dainghia/C2-2011(1).doc

Số lần xem trang : 8737
Nhập ngày : 26-12-2011
Điều chỉnh lần cuối : 02-10-2012

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  DIEM HOC KY 2 NAM HOC 2018-2019( CAP NHAT NGAY 2/6/2019)(14-06-2018)

  (05-09-2013)

  DIEM TONG KET HKII NAM 2012-2013 MON TOAN B2,A2, XSTK (CAP NHAT 6/7/13)(06-06-2013)

  ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC KỲ 1 NĂM 2012-2013 (CẬP NHẬT MỚI THỨ 3/2/1/2013)(30-12-2012)

  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM XSTK.+TOAN C2 +TOÁN B1 (17/11/2011)(31-03-2011)

  TÀI LIỆU THAM KHẢO XÁC SUẤT THỐNG KÊ(20-12-2010)

  ĐIỂM THI CUỐI KỲ MÔN XSTK(01-12-2009)

  Cac de thi tuyen sinh sau dai hoc mon xstk(16-07-2009)

  Cac de thi tuyen sinh sau dai hoc mon xstk(16-07-2009)

  ĐIỂM MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ(ĐIỂM CHÍNH THỨC).(12-05-2009)

Trang kế tiếp ... 1

**** Họ tên:Bùi Đại Nghĩa Đc: Email: dainghia2008@hcmuaf.edu.vn ****

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007