Thống kê
Số lần xem
Đang xem 51
Toàn hệ thống 789
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Chuyên đề 1: Thống kê mô tả đơn biến

 

 

 

Khi bạn thực hiện một cuộc khảo sát cho nghiên cứu của bạn, đôi khi bạn cần biết một số số liệu thống kê mô tả như: trung bình, max, min, độ lệch chuẩn… của một số biến như tuổi, trình độ văn hóa chủ hộ, hay thu nhập bình quân/người, diện tích đất/hộ…

 

Bạn làm thế nào để có được những con số trên?

Hãy tải file này về, và thử thực hiện yêu cầu điển hình sau:

Chỉ tiêu

Diện tích đất (m2)

Trung bình

 

Cao nhất

 

Thấp nhất

 

Độ lệch chuẩn

 

Ghi chú: Nếu bạn thực hiện được cho biến này, thì sẽ làm được cho các biến khác tương tự

 

Nếu bạn thực hiện được, thế thì tốt rồi. Đây cũng là một yêu cầu đơn giản. Tuy nhiên, nếu bạn không thực hiện được, hãy làm các bước sau:

 

- Tính trung bình: dùng hàm AVERAGE

        Tại ô cần thể hiện số trung bình (U4), bạn thực hiện cú pháp: =AVERAGE(Q2:Q407)

- Tính số cao nhất: dùng hàm MAX

        Tại ô cần thể hiện số cao nhất (U5), bạn thực hiện cú pháp: =MAX(Q2:Q407)

- Tính số thấp nhất: dùng hàm MIN

        Tại ô cần thể hiện số thấp nhất (U6), bạn thực hiện cú pháp: =MIN(Q2:Q407)

- Tính độ lệch chuẩn: dùng hàm STDEV

        Tại ô cần thể hiện số độ lệch chuẩn (U7), bạn thực hiện cú pháp: =STDEV(Q2:Q407)

 

Thế là bạn đã có bảng số liệu trên và bạn có thể viết mô tả về diện tích đất của các hộ được khảo sát. Ngoài các con số thống kê mô tả này, bạn có thể thể hiện một bảng thống kê tần suất, phần trăm  các nhóm quy mô diện tích khác nhau như thế hiện dưới bảng sau:

Nhóm diện tích

Tần suất

(hộ)

Tỉ lệ

(%

Nhỏ hơn 2000m2

 

 

Từ 2000-5000m2

 

 

Từ 5000-10.000m2

 

 

Trên 10.000 m2

 

 

Tổng

 

 

 

Bạn có thể thực hiện được một bảng kết xuất như thế này không? Hãy thử tư duy và thực hiện xem. Nếu không thực hiện được, mời bạn qua chuyên đề 2.

 

 

 

Số lần xem trang : 888
Nhập ngày : 03-07-2013
Điều chỉnh lần cuối : 03-07-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Sử dụng Excel trong phân tích số liệu

  Chuyên đề 2: thống kê tần suất và phần trăm đơn biến(03-07-2013)

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007