Thống kê
Số lần xem
Đang xem 44
Toàn hệ thống 1020
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 

 

 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Áp dụng cho cán bộ tham gia giảng dạy tại
Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Họ và tên

Trần Minh Trí

Năm sinh

 1978

Học hàm

 

Học vị

Thạc sỹ

Giới tính

Nam

Chức vụ hành chính

 không

CMND

 281.404.493

Chuyên ngành

Kinh Tế - Xã Hội

Chức danh nghề nghiệp

Giảng viên chính

Tên phòng, khoa, bộ môn

Khoa Kinh Tế

Tên cơ quan công tác

Trường Đại học Nông lâm TPHCM

Địa chỉ cơ quan

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định

028-38961708

Di động

 0908.357.636

Email

tmtri@hcmuaf.edu.vn

Fax

 

Email cá nhân

 

Số tài khoản ngân hàng

 31410000212699

Mở tại ngân hàng

 Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV)

Tên chi nhánh ngân hàng

 Đông Sài Gòn

Mã số thuế

8051722054

           

 

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)

 

Quá trình đào tạo

Thời gian

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Học vị

2005-2007

Ateneo de Manila University

Phát triển xã hội

Thạc sỹ

1996-2001

Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM

Kinh tế nông nghiệp

Cử nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

Các khóa đào tạo khác (nếu có)

Năm cấp

Tên cơ sở đào tạo

Tên khóa đào tạo

Văn bằng/Chứng chỉ

2020

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UNDP

Đào tạo giảng viên nguồn Kinh doanh liêm chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Chứng nhận

2018

Trường Quản lý cán bộ Nông Nghiệp II và IRECUS (Canada)

Đào tạo giảng viên nguồn về Phát triển hợp tác xã

Chứng nhận

2017

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Đào tạo nâng cao giảng viên nguồn cho chương trình khởi nghiệp quốc gia

Chứng chỉ

2017

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM và Dự án hỗ trợ khởi nghiệp BIPP

Khởi nghiệp, chiến lược phát triển và kỹ năng lãnh đạo trưng tâm ươm tạo DN

Chứng nhận

2016

Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Chứng chỉ

2014

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Nghệ thuật đàm phán

Chứng nhận

2013

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Đào tạo giảng viên nguồn “Khởi sự kinh doanh” cho ch.trình khởi nghiệp quốc gia

Chứng nhận

2010

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2008

Chứng nhận

2007

Đại học Ateneo de Manila University

Kỹ năng thuyết trình

Chứng nhận

2005

Viện Văn Hóa, phối hợp cùng Viện Trật Tự Xã Hội Philippines

Đánh giá quản lý tài nguyên có sự tham gia

Chứng nhận

2005

Viện Văn Hóa Philippines và Trường Ateneo de Manila University

Truyền thông điện tử hiệu quả

Chứng nhận

2004

Tổ chức năng suất Fiji, thuộc APO

Quản lý phát triển bền vững

Chứng nhận

2003

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM và Cục Khuyến Nông, Khuyến Lâm – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tập huấn về Khuyến nông

Chứng nhận

2002

Đại học Kinh Tế Tp.HCM, phối hợp cùng Viện Kinh tế và Phát triển, Mỹ

Hội nhập Kinh tế Việt Nam vào Kinh Tế Thế Giới

Chứng nhận

2001

Chương trình nghiên cứu hợp tác Việt Nam –Hà Lan

Phát triển nông thôn bền vững

Chứng nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)

 

Thời gian

Cơ quan công tác

Địa chỉ & điện thoại

Chức vụ

2001 - 2020

Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

KP. 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM; 028-38966780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. NGOẠI NGỮ(Nhận xét theo các mức: A - Yếu; B - Trung bình; C - Khá; D - Thành thạo)

 

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Tiếng Anh

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU

5.1. Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ khác đã và đang thực hiện

(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)

 

STT

Tên đề tài/dự án/hoạt động khoa học công nghệ

Cơ quan tài trợ
kinh phí

Thời gian
Thực hiện

Vai trò
(Chủ nhiệm/Tham gia)

1

Đánh giá tiềm năng phát triển khởi nghiệp và thu hút đầu tư tỉnh An Giang

Đề tài cấp tỉnh, Sở Khoa học công nghệ tỉnh An Giang

2017-2019

Tham gia

2

Xây dựng bộ tiêu chí đo lường chất lượng lao động bậc đại học cho khối doanh nghiệp

Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

2016-2018

Chủ nhiệm

3

Đánh giá hiện trạng và xây dựng chương trình tăng cường năng lực cho Hợp tác xã Vĩnh Thành, xã Vĩnh Quới, TX. Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Tổ chức AFAP (Úc) tại Việt Nam tài trợ

2015

Chủ nhiệm

4

Thực trạng và giải pháp cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

2015

Tham gia

5

Thực trạng và giải pháp cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

2015

Tham gia

6

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Nông thôn mới tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp.HCM

Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

2014

Tham gia

7

Ứng dụng lý thuyết cầu trong việc nghiên cứu trường hợp tăng giá cước gói dịch vụ 3G trên điện thoại

Tự nghiên cứu, Báo cáo tại Hội thảo khoa học, Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

2014

Chủ nhiệm

8

Tác động của Internet đến kết quả học tập sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Tự nghiên cứu, Báo cáo tại Hội thảo Khoa học, Đại học Xã hội nhân văn

2013

Chủ nhiệm

9

Một vài khía cạnh về an ninh lương thực ở Việt Nam (3 tỉnh Long An, Đồng Nai và Đồng Tháp)

ICIRD, Thái Lan tài trợ

2012

Tham gia

10

Thực trạng thiếu lương thực và chiến lược ứng phó của người dân: trường hợp nghiên cứu ở Châu Thành, Tiền Giang

ICIRD, Thái Lan tài trợ

2011

Chủ nhiệm

11

Các giải pháp nâng cao đời sống văn hóa của người lao động trong các khu công nghiệp tập trung ở Bình Dương

Đề tài cấp tỉnh, Sở Khoa học công nghệ tỉnh Bình Dương

2010

Tham gia

12

Đánh giá dự án giảm nghèo AVV tại Ninh Phước, Ninh Thuận

Action Aid Vietnam tài trợ

2009

Tham gia

13

Ảnh hưởng của chương trình tín dụng nhỏ và ưu đãi lên giảm nghèo tại TP.HCM

Đề tài cấp thành phố, Sở Khoa học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

2008

Tham gia

14

Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội của việc phát triển nghề nuôi tôm sú tại một vùng nông thôn Việt Nam (tỉnh Bạc Liêu)

Đề tài tốt nghiệp cao học, tài trợ bởi Viện văn hóa Phillipines, (IPC)

2007

Chủ nhiệm

15

Sử dụng đất hợp lý nhằm giảm nghèo và sinh kế bền vững, nghiên cứu tại Bình Phước

Ford Foundation tài trợ

2003-2005

Tham gia

16

Đánh giá chương trình năng suất xanh tại địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Chương trình nghiên cứu Việt Nam -Thụy Điển tài trợ

2005

Chủ nhiệm

17

Ảnh hưởng của cuộc Cách mạng xanh lên SX lúa và sinh kế người dân (khảo sát tại 4 tỉnh gồm: Cần Thơ, Long An, Thái Nguyên và Hà Nội)

FASID (Nhật) tài trợ

2003

Tham gia

18

Ảnh hưởng của chương trình huấn luyện IPM lên ngành SX bông vải ở Đắc Lắc

FAO tài trợ

2003

Tham gia

19

Thực trạng kinh tế xã hội của trong ngành thủy sản tại khu vực ĐBSCL (4 tỉnh gồm: Sóc Trăng, Bạc Liệu, Cà Mau và Kiên Giang)

Viện Thủy Sản II

2003

Tham gia

20

Nâng cao năng lực nhằm giảm nghèo và cải thiện sinh kế nông thôn, nghiên cứu tại tỉnh Sóc Trăng

CIDA (Canada) tài trợ

2002

Tham gia

21

Đánh giá tác động của hệ thống đê ngăn mặn đến sinh kế người dân, nghiên cứu tại tỉnh Bạc Liêu

Viện lúa quốc tế (IRRI) tài trợ

2001

Tham gia


 

5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký

(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)

 

STT

Tên tác giả

Năm
công bố

Tên công trình

Tên tạp chí
NXB/Số,
Tập, Trang
công trình

ISSN/ISBN

Đính kèm
minh chứng
(Có/Không)

Ghi
chú

1

Bài báo ISI

1.1

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

2

Bài báo quốc tế khác

2.1

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

3

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

3.1

Nguyễn Văn Ngãi và Trần Minh Trí

2016

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số 1/2016, Đại Học Nông Lâm Tp.HCM.

1859-1523

 

3.2

 Trần Minh Trí, Hoàng Thế Vinh và Đặng Đức Huy

 2018

 Xây dựng bộ tiêu chí đo lường chất lượng lao động bậc đại học cho khối doanh nghiệp

 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển, tập 17 – kỳ 5 (2018), Đại Học Nông Lâm Tp.HCM.

 2615-9511

 Có

 

3.3

 

 

 

 

 

 

 

3.4

 

 

 

 

 

 

 

3.5

 

 

 

 

 

 

 

4

Bài báo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

4.1

Trần Độc Lập và Trần Minh Trí

2015

Ngành Chăn nuôi Việt Nam và TPP: Những cơ hội và thách thức”

Bài báo trình bày tại Hội thảo “Nông nghiệp Việt Nam và TPP: Cơ hội và Thách Thức”, Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, 10/2015.

 

 

 

4.2

Trần Minh Trí và Trần Thanh Giang

2015

Tổng quan về kinh tế của 12 nước TPP

Bài báo trình bày tại Hội thảo “Nông nghiệp Việt Nam và TPP: Cơ hội và Thách Thức”, Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, 10/2015

 

 

 

4.3

Trần Minh Trí và Đỗ Minh Hoàng

2013

Thực trạng sử dụng Internet và những tác động của Internet đến sinh viên trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Bài báo trình bày tại Hội thảo “Nghiện Internet: Những thách thức mới của xã hội hiện đại”, Bộ môn Tâm lý học - Trường Đại học XHNV Tp.HCM, 11/2013

 

 

 

4.4

Nguyen Van Ngai and Tran Minh Tri

2011

“Some Aspects of Food Security in Vietnam”.

Paper for the International Conference on international Relations and Development, May 2011, Thamasart University, Thailand.

 

 

 

4.5

Trần Minh Trí

2010

Tình trạng thiếu hụt gạo và chiến lược đối phó của người dân: một nghiên cứu điển hình ở xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Bài báo trình bày tại Hội nghị Khoa học trẻ Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM lần 7/2010.

 

 

 

4.6

Tran Minh Tri

2009

“Social aspects of food security: rice shortage and coping strategies”.

Paper presented at the International Conference “Food security”, July 2009, Thamasart University, Thailand.

 

 

 

5

Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học)

5.1

 

 

 

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Chuyên ngành/Chuyên môn

5.4.1 Lĩnh vực nghiên cứu chính: kinh tế nông nghiệp, phát triển kinh tế xã hội, năng  lực lao động, khởi nghiệp

5.4.2 Từ khóa:

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : 14844
Nhập ngày : 14-06-2012
Điều chỉnh lần cuối : 10-08-2021

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Bảng nhập số liệu đo lường Hệ số co Giãn và xây dựng đường cầu(23-04-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp Thứ 7, Tiết 123, HK2, năm học 2014-2015(22-06-2015)

  Bình chọn phụ nữ xuất sắc Khoa Kinh tế năm 2014(01-10-2014)

  Khảo sát về Ý kiến đánh giá công cụ PECs và nhu cầu học PECs(14-09-2014)

  Chương trình Eco by Night lần 19: Chủ đề "Sức sống Eco" - tháng 11 năm 2013(05-12-2013)

  Chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại lũ lụt miền Trung(18-10-2013)

  Giới thiệu về Nghiên Cứu Online(17-09-2013)

  Dịch vụ Chụp Ảnh Tốt Nghiệp - Công Đoàn KKT(21-06-2013)

  Một số báo cáp Power Point mẫu(17-06-2013)

  Các đề tài hướng dẫn SV(09-01-2013)

Trang kế tiếp ...

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007