TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 20
Toàn hệ thống 1126
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013 - Nhóm 1 + Học lại

 

Điểm thi Môn học: Cơ học kỹ thuật
Mã MH: 207102

Học kỳ
2
DH09CC
Năm học
2012-2013
PĐ Dũng + TQ Trường
Nhóm
1
Phòng
T2
Tiết 1-6, thứ 2
STT
Mã sinh viên
Tên sinh viên
Mã lớp
CTM (60%)
CHM (40%)
Tổng
 
 
 
 
Trên lớp
Thi
Trên lớp
Thi
 
1
7119009
Đỗ Thanh Bình
DH08CK
1
3
0.5
4.0
8.5
2
8118019
Bùi Hải Dương
DH08CK
 
2
0.5
2.8
5.3
3
9154055
Hồ Tấn Đạt
DH09OT
 
2
0
3.3
5.3
4
9154066
Đinh Hồng Hải
DH09OT
1
2
0.5
3.0
6.5
5
8119001
Cao Văn Hòa
DH08CK
 
2
0.5
2.5
5.0
6
9118024
Vũ Công Hợp
DH09CK
1
2
0.5
3.0
6.5
7
8118023
Mai Nhật Huy
DH08CK
 
2
0
1.5
3.5
8
9118009
Trần Duy Khương
DH09CK
 
2
0.5
1.5
4.0
9
8118028
Nguyễn Anh Kỳ
DH08CK
 
2
0.5
3.8
6.3
10
9154082
Nguyễn Văn Nghĩa
DH09OT
 
2
0.5
2.3
4.8
11
10154029
Nguyễn Vũ An Ninh
DH10OT
v
V
v
v
v
12
9118026
Nguyễn Văn Quang
DH09CK
 
2
0.5
1.5
4.0
13
9118027
Hồ Quang Quốc
DH09CK
1
2
0.5
3.0
6.5
14
9154087
Lê Xuân Quý
DH09OT
1
2
0.5
3.5
7.0
15
9154038
Đoàn Viết Tâm
DH09OT
 
2
0
2.5
4.5
16
8118015
Lương Hoàng Thái
DH08CK
1
3
0.5
1.0
5.5
17
7118019
Lưu Đức Thắng
DH08CK
1
2
0.5
1.3
4.8
18
9154044
Huỳnh Văn Thông
DH09OT
1
2
1
3.5
7.5
19
8118010
Võ Ngọc Thư
DH08CK
 
3.5
0.5
3.0
7.0
20
9118018
Nguyễn Tấn Tín
DH09CK
1
2
0.5
3.8
7.3
21
9118020
Nguyễn Văn Vũ
DH09CK
1
2
0.5
2.5
6.0
HỌC LẠI / HỌC VƯỢT
Mã lớp
CTM (60%)
CHM (40%)
Tổng
 
 
 
 
Trên lớp
Thi
Trên lớp
Thi
 
1
06119007
Nguyễn Hoài An
DH07CC
 
2
0.5
3.5
6.0
2
07118016
Nguyễn Hữu Phụng
DH07CK
1
2
0.5
3.8
7.3
3
06154055
Hoàng Tiến Nam
DH07OT
 
2
1
3.0
6.0
4
07154083
Nguyễn Quốc Thạnh
DH07OT
 
2
1
2.5
5.5
5
 
Lê Hữu Hạnh
 
 
2
 
1.0
3.0

 

Số lần xem trang : 1315
Nhập ngày : 22-07-2013
Điều chỉnh lần cuối : 05-08-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi môn CƠ HỌC KỸ THUẬT

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019 - Nhóm 1(08-08-2019)

   Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019 - Nhóm 2(08-08-2019)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019 - Nhóm 3(08-08-2019)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017 - Nhóm 3(24-07-2017)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017 - Nhóm 2(24-07-2017)

   Điểm thi CƠ KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2015-2016(02-08-2016)

  Điểm thi CƠ KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2014-2015 - Nhóm 1(02-08-2015)

  Điểm thi CƠ KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014 - Nhóm 1(30-07-2014)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013 - Nhóm 3 - Tổ 002(22-07-2013)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013 - Nhóm 3 - Tổ 001(22-07-2013)

Trang kế tiếp ...

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007