TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 26
Toàn hệ thống 366
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013 - Nhóm 3 - Tổ 001

 

Điểm thi Môn học: Cơ học kỹ thuật
Mã MH: 207102

Học kỳ
2
DH09OT
Năm học
2012-2013
PĐ Dũng + TQ Trường
Nhóm
3
Tổ: 001
Phòng
RD203
Tiết 7-12, thứ 7
STT
Mã sinh viên
Tên sinh viên
Mã lớp
CTM (60%)
CHM (40%)
Tổng
 
 
 
 
Trên lớp
Thi
Trên lớp
Thi
 
1
8154046
Nguyễn Huy Anh
DH08OT
 
2
1
1.8
4.8
2
9154057
Lê Duy Bảo
DH09OT
1
2
1
2.8
6.8
3
9154059
Trương Trung Cang
DH09OT
1
2
1
2.3
6.3
4
9154005
Trần Thế Doãn
DH09OT
1
2
1
3.5
7.5
5
9154063
Phạm Trí Dũng
DH09OT
1
2
1
3.0
7.0
6
9154006
Nguyễn Trọng Duy
DH09OT
1
2
1
2.5
6.5
7
9154009
Vương Vũ Đăng
DH09OT
 
2
1
2.8
5.8
8
7154010
Đinh Văn Đệ
DH08OT
 
2
1
3.0
6.0
9
9154013
Lục Văn Đồng
DH09OT
1
2
1
2.5
6.5
10
9154016
Lê Đình Hạnh
DH09OT
1
2
1
3.0
7.0
11
9154017
Trần Thất Hân
DH09OT
1
2
1
3.0
7.0
12
9154019
Nguyễn Trung Hiếu
DH09OT
1
2
1
3.5
7.5
13
9154020
Phạm Bửu Hiệu
DH09OT
 
2
1
3.5
6.5
14
9154022
Trần Văn Hoàng
DH09OT
1
2
1
3.5
7.5
15
9154069
Phạm Vũ Đức Huân
DH09OT
1
2
1
1.5
5.5
16
9154024
Nguyễn Văn Hùng
DH09OT
1
2
1
1.5
5.5
17
9154070
Phạm Đình Hùng
DH09OT
1
2
1
3.8
7.8
18
9154071
Võ Quốc Hùng
DH09OT
1
2
1
1.3
5.3
19
8154052
Nguyễn Quang Khánh
DH08OT
 
2
0.5
1.5
4.0
20
9154073
Nguyễn Nhựt Đăng Khoa
DH09OT
1
2
1
3.0
7.0
21
9154028
Nguyễn Văn Lập
DH09OT
1
2
1
3.3
7.3
22
9154029
Nguyễn Trường Long
DH09OT
1
2
1
2.5
6.5
23
9154077
Nguyễn Văn Luân
DH09OT
1
2
1
1.5
5.5
24
8154017
Sần Sìu Lùng
DH08OT
 
1
0.5
3.0
4.5
25
9154078
Đặng Tấn Lực
DH09OT
1
2
1
2.5
6.5
26
9154031
Đỗ Hùng Mạnh
DH09OT
1
2
1
3.3
7.3
27
9154080
Lê Hoài Nam
DH09OT
1
2
1
3.0
7.0
28
8118013
Ngô Văn Nghĩa
DH08CK
 
1
0.5
2.8
4.3
29
8154020
Nguyễn Khoa Nguyên
DH08OT
 
1
0
3.8
4.8

 

Số lần xem trang : 1043
Nhập ngày : 22-07-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi môn CƠ HỌC KỸ THUẬT

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019 - Nhóm 1(08-08-2019)

   Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019 - Nhóm 2(08-08-2019)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019 - Nhóm 3(08-08-2019)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017 - Nhóm 3(24-07-2017)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017 - Nhóm 2(24-07-2017)

   Điểm thi CƠ KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2015-2016(02-08-2016)

  Điểm thi CƠ KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2014-2015 - Nhóm 1(02-08-2015)

  Điểm thi CƠ KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014 - Nhóm 1(30-07-2014)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013 - Nhóm 3 - Tổ 002(22-07-2013)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013 - Nhóm 1 + Học lại(22-07-2013)

Trang kế tiếp ...

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007