TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 38
Toàn hệ thống 2082
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013 - Nhóm 3 - Tổ 002

 

Điểm thi Môn học: Cơ học kỹ thuật
Mã MH: 207102

Học kỳ
2
DH09OT
Năm học
2012-2013
PĐ Dũng + TQ Trường
Phòng
RD203
Tiết 7-12, thứ 7
Nhóm
3
Tổ: 002
 
CTM (60%)
CHM (40%)
Tổng
 
STT
Mã sinh viên
Tên sinh viên
Mã lớp
Trên lớp
Thi
Trên lớp
Thi
 
 
1
9154083
Phan Ngọc Nhất
DH09OT
1
2
0.5
3.8
7.3
 
2
9154084
Lê Văn Nhật
DH09OT
1
2
1.0
4.0
8.0
 
3
7154070
Phạm Huỳnh Niệm
DH08OT
 
V
v
v
v
 
4
9154035
Trần Quang
DH09OT
1
2
1.0
1.0
5.0
 
5
8118014
Nguyễn Quốc Sáng
DH08CK
 
2
0.5
3.5
6.0
 
6
9154088
Mạnh Quốc Sơn
DH09OT
1
2
1.0
2.0
6.0
 
7
9154036
Nguyễn Ngọc Sơn
DH09OT
1
2
1.0
3.3
7.3
 
8
9154089
Nguyễn Văn Sơn
DH09OT
1
2.5
1.0
4.0
8.5
 
9
8154024
Tô Yô Ta
DH08OT
 
2
0.0
2.8
4.8
 
10
9154090
Nguyễn Minh Tâm
DH09OT
 
2
1.0
2.0
5.0
 
11
8154027
Đỗ Văn Tận
DH08OT
 
2
0.5
2.5
5.0
 
12
9154039
Nguyễn Thế Tập
DH09OT
1
2
1.0
1.5
5.5
 
13
9154041
Nguyễn Ngọc Thạch
DH09OT
1
2
1.0
2.5
6.5
 
14
9154096
Võ Ngọc Thạch
DH09OT
1
2
1.0
2.5
6.5
 
15
9154108
Trần Hồng Thái
DH09OT
1
2
0.8
4.0
7.8
 
16
9154093
Lê Hữu Thành
DH09OT
 
2
1.0
2.3
5.3
 
17
7119023
Nguyễn Công Thành
DH08CK
 
2
0.0
3.0
5.0
 
18
9154095
Trần Huy Thành
DH09OT
1
2
0.0
1.5
4.5
 
19
9154097
Nguyễn Văn Thăng
DH09OT
1
2
1.0
3.0
7.0
 
20
9154098
Nguyễn Sỹ Thắng
DH09OT
1
2
1.0
2.5
6.5
 
21
9118019
Nguyễn Văn Toán
DH09CK
1
2
0.0
3.0
6.0
 
22
9154101
Nguyễn Thanh Triên
DH09OT
 
2
1.0
2.0
5.0
 
23
8154037
Nguyễn Quốc Trung
DH08OT
 
2
0.0
2.8
4.8
 
24
8154041
Nguyễn Thanh Tú
DH08OT
 
2
0.0
3.3
5.3
 
25
9154051
Phạm Thanh Tú
DH09OT
1
3
0.8
4.0
8.8
 
26
8154040
Nguyễn Anh Tuấn
DH08OT
 
2
0.0
1.5
3.5
 
27
9154104
Lê Duy Tùng
DH09OT
1
2
1.0
3.5
7.5
 
28
9154052
Lương Trọng Tưởng
DH09OT
 
2
0.5
2.5
5.0
 
29
9154105
Nguyễn Hoàng Việt
DH09OT
1
2
1.0
2.5
6.5
 

 

Số lần xem trang : 2172
Nhập ngày : 22-07-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi môn CƠ HỌC KỸ THUẬT

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019 - Nhóm 1(08-08-2019)

   Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019 - Nhóm 2(08-08-2019)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019 - Nhóm 3(08-08-2019)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017 - Nhóm 3(24-07-2017)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017 - Nhóm 2(24-07-2017)

   Điểm thi CƠ KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2015-2016(02-08-2016)

  Điểm thi CƠ KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2014-2015 - Nhóm 1(02-08-2015)

  Điểm thi CƠ KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014 - Nhóm 1(30-07-2014)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013 - Nhóm 3 - Tổ 001(22-07-2013)

  Điểm thi CƠ HỌC KỸ THUẬT - Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013 - Nhóm 1 + Học lại(22-07-2013)

Trang kế tiếp ...

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007