Giảng viên: Trần Đức Luân (299)

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 773
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Dự án đầu tư (Phần 3. Phân tích rủi ro dự án)

Số lần xem trang : 1630
Nhập ngày : 17-08-2013
Điều chỉnh lần cuối : 26-08-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Video Clips

  Dự án đầu tư (Phần 1. Xây dựng ngân lưu tài chính dự án)(09-08-2013)

  Dự án đầu tư (Phần 2. Xây dựng ngân lưu tài chính dự án trong điều kiện có lạm phát)(17-08-2013)

Họ tên: Trần Đức Luân Đc: Khoa Kinh tế, ĐH Nông Lâm Tp HCM Email: luantd@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007