Nguyễn Hải Đăng

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 399
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

by:

 

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Tài liệu về môn học máy gia công cơ học NSTP

Đây là các tài liệu dùng cho môn học Máy GCCH

 

1.NN Nam – TT Thanh. 2000. Máy gia công cơ học NSTP. NXBGD.
2.McGraw-Hill.1997. Perry's  Chemical Engineees Handbook (7th ed.).  Section 18, 19, 20. Download Section 18 - Section 19 - Section 20!
3.A.la.XokoLov. Người dịch: NT Thể, HC: NN Thung. 1976. Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm. NXB KHKT.
4.TM Vượng – NTM Thuận. 1999. Máy phục vụ chăn nuôi. NXBGD.

Số lần xem trang : 1339
Nhập ngày : 22-02-2014
Điều chỉnh lần cuối : 30-08-2014

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Các vấn đề về môn Máy GCCH

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007