Thống kê
Số lần xem
Đang xem 137
Toàn hệ thống 629
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Chương 1: Đường giới hạn khả năng sản xuất (TPF) 4

 

 

Khái niệm kinh tế nào sau đây không thể lý giải bằng đường giới hạn khả năng sản xuất PPF:

a) Ý tưởng về sự khan hiếm

b) Quy luật chi phí cơ hội tăng dần

c) Khái niệm cung cầu

d) Khái niệm chi phí cơ hội

 

  

Hãy tự tìm câu trả lời trước khi xem lời giải và đáp án bên dưới.

    

ĐÁP ÁN 

Xem lại lý thuyết về đường giới hạn khả năng sản xuất PPF

 Đáp án đúng là c)