Thống kê
Số lần xem
Đang xem 137
Toàn hệ thống 381
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Chương 3: Đường ngân sách 8

 

 

Giả sử giá hàng hóa X và Y đều tăng gấp đôi, thu nhập không đổi, đường ngân sách sẽ:

a)     Dịch chuyển sang trái

b)     Không xác định được

c)     Không dịch chuyển

d)     Dịch chuyển sang phải

 


 

 

Hãy tự tìm câu trả lời trước khi xem lời giải và đáp án.

 

LỜI GIẢI

 

Xem lại các yếu tố ảnh hưởng đường ngân sách.

Giá tăng => lượng hàng hóa giảm

 

 

 

=> Đáp án đúng là a)