Nguyễn Hải Đăng

Thống kê
Số lần xem
Đang xem
Toàn hệ thống
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

by:

 

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Quy định, nội dung, tài liệu môn Vẽ Cơ Khí (207122)

Nội dung môn học Vẽ Cơ Khí  và các bài tập cần thực hiện

I. Quy định - Bài Giảng - Bài tập - Danh sách

     

II. Tài liệu học tập

II.1. Tài liệu bắt buộc:
          1.Trần Hữu Quế-2005 - Vẽ Kỹ Thuật  Khítập 1,2- NXB Giáo dục. 
            2.Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn -2011 - Bài tập Vẽ Kỹ Thuật  Khítập 1,2- NXB Giáo dục.
II.2. Tài liệu tham khảo:
 

 

Số lần xem trang : 14705
Nhập ngày : 15-09-2014
Điều chỉnh lần cuối : 09-12-2017

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Môn học Vẽ Cơ Khí (207122)

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007