Thống kê
Số lần xem
Đang xem 95
Toàn hệ thống 520
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Cấu trúc dự án mẫu tham gia thi Khởi Nghiệp

 

 

          CẤU TRÚC CỦA MỘT KẾ HOẠCH                 

                    SX- KINH DOANH

                ( Theo DA mẫu Quốc Te )           

Phần A - Giới thiệu chung

* Trang bìa: Tên DA/ Họ và tên tác giả

* Mục lục

* Mô tả sơ lược về doanh nghiệp:

- Loại hình………………………………………………………………..

- Quy mô………………………………………………………………….

- Ngày, tháng, năm thành lập…………………………………………

- Đăng ký kinh doanh…………………………………

- Vốn điều lệ……………………………………………

- Chủ sở hữu……………………………………………

 

* Mô tả tóm tắt về kế hoạch kinh doanh:

- Sản phẩm, dịch vụ……………………………………………………..

- Định vị DN, định vị Thị trường…………………………….

- Khách hàng mục tiêu………………………………………………

- Chiến lược Kinh doanh…………………………………………..

- Tổng vốn đầu tư:……………………………. đồng. Trong đó:

    + Vốn chủ: ………………….. đồng = …..%

    + Vốn vay: ………………….. đồng = …..%

- Lợi nhuận sau thuế: ……………………. đồng/năm

- Thuế nộp: ………………………………. đồng/năm

-  Số lao động: ……………………………. người

 - Thời gian thu hồi vốn đầu tư :…….

- Ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội - Môi trường của dự án.v.v.

Phần B: Nội dung kế hoạch KD

  

1. Kế hoạch Marketing: (10)

1.1 Mô tả sản phẩm/dịch vụ.

1.2 Các tính chất và khu vực thị trường mục tiêu.

1.3 Nhóm khách hàng mục tiêu.

1.4 Đối thủ cạnh tranh.

1.5 Phân tích cung cầu.

1.6 Thị phần của doanh nghiệp.

1.7 Dự báo doanh thu.

1.8 Chiến lược Marketing (Sản phẩm, Giá cả, Kênh phân phối và Xúc tiến kinh doanh)

1.9 Những TSCĐ cần cho hoạt động Marketing và khấu hao.

1.10 Các chi phí cho hoạt động Marketing và bán hàng.

 

   2. Kế hoạch Sản xuất: (11)

2.1 Qui trình sản xuất

2.2 Bố trí mặt bằng nhà xưởng

2.3 Các tài sản cố định dùng trong SXKD và khấu hao

2.4 Nguồn cung cấp và điều khoản mua hàng

2.5 Khả năng sản xuất của doanh nghiệp

2.6 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.7 Nguồn và khả năng cung cấp nguyên vật liệu

2.8 Chi phí lao động trực tiếp

2.9 Khả năng lao động sẵn có

2.10 Chi phí sản xuất chung

2.11 Tổng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

 

 3. Kế hoạch tổ chức và quản lý: (10)

3.1 Lựa chọn loại hình doanh nghiệp

3.2 Tên và biểu tượng của doanh nghiệp

3.3 Mô tả khả năng, ví trí và trách nhiệm tương ứng của các thành viên

3.4 Sơ đồ cơ cấu tổ chức/ Bộ máy- Nhân sự

3.5 TSCĐ dùng trong bộ phận văn phòng và khấu hao

3.6 Chi phí tiền lương cho bộ phận văn phòng

3.7 Các hoạt động trước vận hành và chi phí

3.8 Biểu đồ GANTT

3.9 Chi phí hành chính

3.10 Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp

 

 4. Kế hoạch Tài chính: (7)

4.1 Xác định tổng vốn đầu tư và các nguồn tài chính

4.2 Dự tính lãi lỗ

4.3 Kế hoạch trả vốn vay

4.4 Bảng lưu chuyển tiền mặt

4.5 Bảng  can đối ti sản

4.6 Phân tích điểm hòa vốn

4.7 Phân tích hệ số tài chính

4.8 Các giả định tài chính

Phần C: Kết luận

- Khẳng định tính khả thi của dự án:

     + Hiệu quả kinh tế ?

     + Ý nghĩa X Hội ?

     + Sự ảnh hưởng đến môi trường ?

- Cam kết sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ….

 

           Phần D : PHỤ LỤC ( Nếu cần )

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : 2457
Nhập ngày : 15-08-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Hướng dẫn Lập dự án khởi nghiệp

  Hướng dẫn động não hình thành, phát triển và sàn lọc ý tưởng kinh doanh(15-08-2015)

  Hướng dẫn đánh giá và nâng cao năng lực kinh doanh cho học viên Khởi nghiệp(15-08-2015)

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007