TS. Võ Thị Hồng
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 902
Toàn hệ thống 2189
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (201 9-2020- NHÓM 9 - GIỜ THI 14:45 - RD 101

 

Số lần xem trang : 2648
Nhập ngày : 07-01-2020
Điều chỉnh lần cuối : 07-01-2020

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Bảng điểm các lớp

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲII 2018-2019 7h30 nhóm 8 P RD204(22-06-2019)

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ II (2018-2019- NHÓM 5 ) GIỜ THI 7:30 - P RD306(21-06-2019)

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ II (2018-2019- NHÓM 5 ) GIỜ THI 7:30 - P RD201(21-06-2019)

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ II (2018-2019- NHÓM 5 ) GIỜ THI 7:30 - P RD304 (21-06-2019)

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ II (2018-2019- NHÓM 1 ) GIỜ THI 7:30 - P RD 401(21-06-2019)

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ II 2018-2019 NHÓM 1 GIỜ THI 7h30 P RD 304(21-06-2019)

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ2 2018-2019 GIỜ THI 7h30 P RD 106(20-06-2019)

  ĐIỂM THI CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2018-2019 P TV 102(20-06-2019)

  ĐIỂM THI CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2018-2019 P CT 102(20-06-2019)

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ I (2018-2019 ) LỚP TẠI CHỨC THÚ Y 17(TC17TY)(10-04-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Đc:Bộ Môn Lý Luận Chính Trị - Phòng 115 - Nhà Phượng Vỹ - ĐH Nông Lâm TP.HCM
Email: vthong @ hmcuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007