TS. Võ Thị Hồng
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 191
Toàn hệ thống 562
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ I (2019-2020- NHÓM 11 GIỜ THI 14:45 - P. RD 204

 

Số lần xem trang : 3392
Nhập ngày : 11-01-2020
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Bảng điểm các lớp

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲII 2018-2019 9h45 nhóm 4 P RD401(23-06-2019)

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲII 2018-2019 9h45 nhóm 4 P RD106(23-06-2019)

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲII 2018-2019 7h30 nhóm 8 P RD403(22-06-2019)

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲII 2018-2019 7h30 nhóm 8 P RD502(22-06-2019)

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲII 2018-2019 7h30 nhóm 8 P RD204(22-06-2019)

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ II (2018-2019- NHÓM 5 ) GIỜ THI 7:30 - P RD306(21-06-2019)

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ II (2018-2019- NHÓM 5 ) GIỜ THI 7:30 - P RD201(21-06-2019)

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ II (2018-2019- NHÓM 5 ) GIỜ THI 7:30 - P RD304 (21-06-2019)

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ II (2018-2019- NHÓM 1 ) GIỜ THI 7:30 - P RD 401(21-06-2019)

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN HỌC KỲ II 2018-2019 NHÓM 1 GIỜ THI 7h30 P RD 304(21-06-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Đc:Bộ Môn Lý Luận Chính Trị - Phòng 115 - Nhà Phượng Vỹ - ĐH Nông Lâm TP.HCM
Email: vthong @ hmcuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007