TS. Võ Thị Hồng
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 146
Toàn hệ thống 727
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ III (2017-2018)CA THI 7 GIỜ P. RD 204

 

Số lần xem trang : 6124
Nhập ngày : 06-09-2018
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Bảng điểm các lớp

  ĐIỂM THI MÔN LỊCH SỬ VĂN MINH PHƯƠNG ĐÔNG- HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM DHAV-. PHÒNG205(05-07-2017)

  ĐIỂM THI MÔN LỊCH SỬ VĂN MINH PHƯƠNG ĐÔNG- HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM DHAV-. PHÒNG207(05-07-2017)

  ĐIỂM THI MÔN LỊCH SỬ VĂN MINH PHƯƠNG ĐÔNG- HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM DHAV-. PHÒNG203(05-07-2017)

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 14. PHÒNG RD.200 -14GIỜ45(29-06-2017)

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 14. PHÒNG RD.302 -14GIỜ45(29-06-2017)

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 14. PHÒNG RD.101 -14GIỜ45(29-06-2017)

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 14. PHÒNG RD.102 -14GIỜ45(29-06-2017)

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 16. PHÒNG RD.305 -12GIỜ15(29-06-2017)

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 16. PHÒNG RD.204 -12GIỜ15(29-06-2017)

  ĐIỂM THI ĐƯỜNG LỐI CMVN HỌC KỲ 2 (2016-2017)NHÓM 16. PHÒNG RD.304 -12GIỜ15(29-06-2017)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Đc:Bộ Môn Lý Luận Chính Trị - Phòng 115 - Nhà Phượng Vỹ - ĐH Nông Lâm TP.HCM
Email: vthong @ hmcuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007