TS. Võ Thị Hồng
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 670
Toàn hệ thống 1503
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2020-2021)CA THI 14:45- nhóm 28- P.TV201

 

Số lần xem trang : 588
Nhập ngày : 06-02-2021
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Bảng điểm các lớp

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯƠNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN NHÓM 17- P. PV 319- 12h15(30-06-2016)

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN- NHÓM 17- P. PV 323- 12h15(30-06-2016)

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN NHÓM 11- . P. RĐ- 501. 7h(29-06-2016)

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN NHÓM 11- . P. RĐ- 103. 7h(29-06-2016)

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVNNHÓM 11- . P. RĐ- 203. 7h(29-06-2016)

  Đ(29-06-2016)

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN NHÓM 11- P. RĐ.504- 7h(29-06-2016)

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- LỊCH SỬ VĂN MINH PHƯƠNG ĐÔNG- AV(29-06-2016)

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM-P. PV325(29-06-2016)

  ĐIỂM THI HỌC KỲ 2- MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM-P.CT. 202(29-06-2016)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Đc:Bộ Môn Lý Luận Chính Trị - Phòng 115 - Nhà Phượng Vỹ - ĐH Nông Lâm TP.HCM
Email: vthong @ hmcuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007