PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng

Thống kê

Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 2125
Trong vòng 1 giờ qua

Thành viên

Email:
Password

Tìm kiếm

 

Từ internet

 

Trong trang này  

Trang nhất

.:: Thông tin cá nhân ::.

Thông tin cá nhân

PGS. TS. Huỳnh Thanh HùngHọ và Tên: HUỲNH THANH HÙNG
Năm sinh: 1962
Học vị : Tiến sỹ
Học hàm: Phó Giáo sư
Địa chỉ: Ban Giám Hiệu – Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
Điện thoại CQ: 08-38963347
Email: hunght©hcmuaf.edu.vn
Website : http://www.hcmuaf.edu.vn/huynhthanhhung/

.:: Nghiên cứu >> Bài báo khoa học ::.

Các bài báo khoa học

Đăng 10 bài báo khoa học, trong đó có 3 bài báo khoa học được trình bày trong các Hội nghị khoa học cấp bộ, cấp ngành.
1. Bài báo: Anh hưởng các liều lượng N đến năng suất và phẩm chất thuốc lá vàng lá lớn địa phương trồng trên đất đỏ basalt tại Định Quán – Đồng Nai. Tập san KHKT Nông Lâm, Đại Học Nông Lâm Số 12/95, trang 42 - 44, NXB Nông Nghiệp.
2. Bài báo: Xác định nhu cầu phân Lân của các giống thuốc lá vàng trồng trên đất xám bạc màu Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Tập san KHKT Nông Lâm, Đại Học Nông Lâm Số 03/97, trang 103-105, NXB Nông Nghiệp.
3. Báo cáo khoa học: Xác định nhu cầu phân N của các giống thuốc lá vàng trồng trên đất xám bạc màu Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Tập san KHKT Nông Lâm, Đại Học Nông Lâm Số 03/98, trang 173-176, Kỷ yếu Hội nghị KHKT Nông lâm cấp bộ (Trường đăng cai) tháng 04/1998, NXB Nông Nghiệp.
4. Báo cáo khoa học: Xác định nhu cầu N, P2O5, K2O của 3 giống thuốc lá vàng trồng trên đất xám bạc màu Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh. Kỷ yếu Hội Thảo chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp bộ, tổ chức tại Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 29 và 30 tháng 10 năm 1999, trang 210-225, NXB Nông Nghiệp.
5. Bài báo: Điều tra, xác định ảnh hưởng của việc sử dụng phân chuồng có nguồn gốc từ thức ăn tổng hợp đến hàm lượng một số kim loại nặng trong đất và trong các loại rau ăn lá phổ biến tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Biên Hòa. Tập san KHKT Nông Lâm, Đại Học Nông Lâm Số 2/2000, trang 19-23, NXB Nông Nghiệp.
6. Bài báo: Anh hưởng của phân hữu cơ có nguồn gốc từ thức ăn tổng hợp đến sự tích lũy 1 số kim loại nặng trong đất và trong 1 số rau ăn lá ở TP. Hồ Chí Minh và TP. Biên Hòa. Tập san KHKT Nông Lâm, Đại Học Nông Lâm Số 04/2001, trang 21-29, NXB Nông Nghiệp.
7. Báo cáo khoa học: Hướng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp và quy hoạch phát triển nông thôn. Kỷ yếu Hội thảo đào tạo và nghiên cứu khoa học 29/12/2000, trang 174-182 NXB Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.
8. Bài báo: Anh hưởng của phân hữu cơ có nguồn gốc từ thức ăn tổng hợp đến sự tích lũy 1 số kim loại nặng trong đất và trong 1 số rau ăn lá ở TP. Hồ Chí Minh và TP. Biên Hòa. Tạp chí Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn số 5/2002, trang 406-408, NXB Tạp chí Khoa học – Công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
9. Bài báo: Anh hưởng các liều lượng N đến năng suất và phẩm chất thuốc lá vàng Coker 176 trồng trên một số vùng khác nhau. Tạp chí KHKT Nông Lâm số 01/2003, trang 6-9, NXB Nông nghiệp.
10. Bài báo: Khảo sát các giống thuốc lá vàng nhập nội trồng trên một số vùng đất khác nhau. Tạp chí KHKT Nông Lâm số 01/2003, trang 21-24, NXB Nông nghiệp.

Trang liên kết

PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng - Đc:Ban Giám Hiệu - ĐH Nông Lâm TP.HCM - ĐTCQ:08-38963347 Email: hunght(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007