ntquyet
Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Site Map | Khoa QLĐĐ&BĐS | Trung Tâm TH | TTƯD CNĐC | Mail GV | Mail SV | FAO | Bộ GD&ĐT | Bộ TN&MT | English |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 71
Toàn hệ thống 4278
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

.:: Các tài liệu tham khảo liên quan đến môn QHSDĐ ::.

Định mức kinh tế lập và điều chỉnh quy hoạch

Nhấn vào đây để download

Tài liệu về PRA

Nhấn vào đây để download

Mẫu báo cáo quy hoạch các cấp

Nhấn vào đây để download

Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã

Nhấn vào đây để download

Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Nhấn vào đây để download

Tham khảo

Xem tiếp >>

ThS. Nguyễn Trung Quyết. Bộ môn Qui hoạch - Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản; ĐT DĐ:(+84)918693482 CQ: 08 38974749; Fax: 08 37220261 Email: ntquyet( :D )hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007