ntquyet
Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Site Map | Khoa QLĐĐ&BĐS | Trung Tâm TH | TTƯD CNĐC | Mail GV | Mail SV | FAO | Bộ GD&ĐT | Bộ TN&MT | English |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 2101
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lịch giảng dạy

  Lịch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2017-2018(24-10-2017)

Xem tiếp >>

  THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THá»°C HÀNH MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH(27-10-2014)

Xem tiếp >>

  LỊCH CHIA CA HỌC THá»°C HÀNH TẠI PHÃ’NG MÁY CÁC LỚP TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH HK1 2014-2015(24-09-2014)

Xem tiếp >>

  LỊCH GIẢNG DẠY HK 1 NÄ‚M HỌC 2014-2015(10-09-2014)

Xem tiếp >>

  Lịch giảng dạy HKI 2009-2010 (23-08-2009)

Lịch giảng dạy các giảng viên Khoa QLDD&BDS

Xem tiếp >>

  Lịch dạy HKI 2008-2009(21-07-2008)

Xem tiếp >>

ThS. Nguyễn Trung Quyết. Bộ môn Qui hoạch - Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản; ĐT DĐ:(+84)918693482 CQ: 08 38974749; Fax: 08 37220261 Email: ntquyet( :D )hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007