ntquyet
Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Site Map | Khoa QLĐĐ&BĐS | Trung Tâm TH | TTƯD CNĐC | Mail GV | Mail SV | FAO | Bộ GD&ĐT | Bộ TN&MT | English |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 25
Toàn hệ thống 2350
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

.:: Thông tin bài giảng cá nhân ::.

Bài tập kèm theo video hướng dẫn giải (áp dụng cho lớp Tín chỉ 2014 tại trường)

Bài tập dành cho lớp Tín chỉ 2014 tại Trường (Tiểu luận môn học)

Bài giảng Tín chỉ 2011_12052011

Bài tập dành cho lớp TC05QL (032009)

Bài tập chu chuyển đất đai kèm theo hướng dẫn_CD06CQ_DH05QL_DH06DC

Nội dung chính bài giảng QHSDĐ

Xem tiếp >>

ThS. Nguyễn Trung Quyết. Bộ môn Qui hoạch - Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản; ĐT DĐ:(+84)918693482 CQ: 08 38974749; Fax: 08 37220261 Email: ntquyet( :D )hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007