Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 9
Toàn hệ thống 4261
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Sinh viên các khóa

  Sinh viên khoá 39(11-08-2015)

 Hình kiến tập thống kê KT39&KN39

Xem tiếp >>

  Sinh viên khóa 38(12-07-2013)

Hình kiến tập lớp DH12KT và DH12KN

Xem tiếp >>

  Sinh viên khóa 37(09-07-2013)

 

Thực tập chuyên ngành tại Đà Lạt

Thực tập tại Bình Thuận và Ninh Thuận

Xem tiếp >>

  Sinh viên khóa 36(05-07-2013)

Xem tiếp >>

  Sinh viên khóa 35 (02-07-2013)

Thực tập tại Ninh Thuận và Đà Lạt

Xem tiếp >>

  Sinh viên khóa 34(01-07-2013)

Đi thực tập Đà Lạt

Xem tiếp >>

  Sinh viên khóa 33(01-07-2013)

Thực tập tại đà lạt

Xem tiếp >>

  Tập thể sinh viên khóa 31(01-07-2013)

Sinh viên khóa 31 đi thực tập trà vinh

Xem tiếp >>

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn