Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 1084
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Tóm tắt lý lịch

 

     
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Họ và tên

Trần Hoài Nam

Năm sinh

1980

Học hàm

 

Học vị

Thạc sỹ

Giới tính

Nam

Chức vụ hành chính

 

CMND

 

Chuyên ngành

Kinh tế nông nghiệp

Tên phòng, khoa, bộ môn

Bộ môn: Kinh Tế Nông Lâm - Khoa Kinh Tế

Tên cơ quan công tác

Trường Đại học Nông lâm TPHCM

Địa chỉ cơ quan

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định

(Điện thoại đơn vị)

Di động

0905275500

Email

 

Fax

 

Email cá nhân

 hoainam@hcmuaf.edu.vn

           

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)

 

Quá trình đào tạo

Thời gian

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Học vị

 

2004-2007

Trường Đại Học Nông Lâm TPCHM

Kinh tế nông lâm

Thạc sỹ

 

1999-2004

Trường Đại Học Nông Lâm TPCHM

Kinh tế nông lâm

Cử nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các khóa đào tạo khác (nếu có)

Năm cấp

Tên cơ sở đào tạo

Tên khóa đào tạo

Văn bằng/Chứng chỉ

 

 2018

Korea Environment Institue President

 Wastewater Management in Urban and Industrial Areas.

 Certificate

 

 2018

Korea Environment Institue President

 Management of Water for Production and Daily Activities in Rural Areas.

 Certificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)

 

Thời gian

Cơ quan công tác

Địa chỉ & điện thoại

Chức vụ

2007 - đến nay

Trường Đại Học Nông Lâm TPCHM

 

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. NGOẠI NGỮ(Nhận xét theo các mức: A - Yếu; B - Trung bình; C - Khá; D - Thành thạo)

 

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Tiếng Anh

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hoặc

Chứng chỉ Quốc tế (cụ thể loại chứng chỉ, số điểm, năm cấp)

......................................................................................

......................................................................................

5. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU

5.1. Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ khác đã và đang thực hiện

(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)

STT

Tên đề tài/dự án/hoạt động khoa học công nghệ

Cơ quan tài trợ kinh phí

Thời gianThực hiện

Vai trò(Chủ nhiệm/Tham gia)

11

Đánh giá sự tuân thủ nguyên tắc trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông hộ trồng rau tại tỉnh Lâm Đồng.

Đề tài cơ sở

2018-2019

Chủ nhiệm

10

Xác định chiến lược điều tiết nước hồ Sông Sắt phục vụ sản xuất lúa tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Đề tài cơ sở

2018-2019

Tham gia

9

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sản xuất rau an toàn của nông hộ tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Đề tài cơ sở

2017-2018

Tham gia

8

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng mối liên kết giữa nông hộ và doanh nghiệp sản xuất khoai tây huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Đề tài cơ sở

2017-2018

Tham gia

7

Đánh giá tác động của khuyến nông đến thay đổi phương thức sản xuất của nông hộ tại huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Đề tài cơ sở

2017-2018

Tham gia

6

Đánh giá tiềm năng phát triển ngành chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh hội nhập

Đề tài cơ sở

2016-2017

Chủ nhiệm

5

Đánh giá khả năng thích ứng của nông hộ đối với thực trạng xâm nhập mặn tại Cù Lao Dài, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Đề tài NCKH sinh viên

2016-2017

Giáo viên hướng dẫn

4

Đánh giá tiềm năng phát triển ngành hàng cà phê tại tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh hội nhập

Đề tài cơ sở

2016-2017

Tham gia

3

Nghiên cứu chuyển đổi diện tích nuôi trồng thủy sản không hiệu quả sang nuôi cá chẽm (Lates calcarifer) tại khu vực nước lợ Long Thành, Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai

Sở NN và PTNT tỉnh Đồng Nai

2016-2017

Tham gia

2

Thực trạng và giải pháp cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Đề tài cơ sở

2014-2015

Tham gia

1

Thực trạng và giải pháp cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Đề tài cơ sở

2014-2015

Tham gia

 

 

 

 

 

       

5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký

(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)

STT

Tên tác giả

Năm
công bố

Tên công trình

Tên tạp chí NXB/Số, Tập, Trang công trình

ISSN/ISBN

Đính kèm minh chứng (Có/Không)

Ghi chú

 

1

Bài báo ISI

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bài báo quốc tế khác

2.2

 Nam H. Tran, Hoang M. Do

 2020

The Impact of Poverty Alleviation Policies on Inequality in Income Distribution: A Case Study of the Ethnic Minority Group in Lam-Dong Province, Vietnam

Global journal of human-social science:e economics

ISSN: 2249-460x

https://globaljournals.org/

 

 

2.1

 Nam H. Tran, Hoang M. Do

 2019

 The impact of poverty alleviation program on the ability of escaping from poverty of ethnic minority household in Ninh Thuan province, Viet Nam.

 International Journal of Novel Research in Humanity and Social Sciences. Novelty Journals

 ISSN 2394-9694

 https://www.noveltyjournals.com/

 

 

3

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

3.21

Trần Hoài Nam, Quý Minh Trung, Lê Thị Huệ Trang, Trần Độc Lập, Nguyễn Minh Tôn.

 

2021

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng áp dụng mô hình nhà lưới trong canh tác táo của nông hộ tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Tạp chí khoa học Công Nghệ và Lâm Nghiệp, số 1, 179-186.

 

 

 

 

3.20

Trần Hoài Nam

2020

Đánh giá chất lượng hoạt động liên kết giữa thương lái  và nông hộ sản xuất hành-tỏi tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Tạp chí Khoa học & Đào tạo STU 

 

 

 

 

3.19

Lê Thị Huệ Trang, Trần Hoài Nam.

2020

Đánh giá mức độ nhận thức về tầm quan trọng của hệ sinh thái rừng ảnh hưởng đến cuộc sống đồng bào Raglay tại vườn quốc gia thuộc tỉnh Ninh Thuận

 

Tạp chí khoa học Công Nghệ và Lâm Nghiệp, số 5, 142-149.

 

 

 

 

3.18

Trần Hoài Nam, Đỗ Minh Hoàng

 

2020

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng duy trì mối liên kết giữa thương lái  và nông hộ sản xuất rau tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Đại học Văn Hiến, 7(3), 1-12.

 

 

 

 

3.17

Trần Hoài Nam, Lê Vũ, Đỗ Minh Hoàng

 

2020

Đánh giá chất lượng hoạt động liên kết giữa thương lái  và nông hộ sản xuất rau tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

 

Tạp chí khoa học Công Nghệ và Lâm Nghiệp, số 3, 123-130.

 

 

 

 

3.16

Tran H. Nam, Tran D. Lap, Le Vu, Nguyen M. Ton, Nguyen V. Cuong

 

2020

Analysis of factors affecting the awareness probability about the fair-trade model of the coffee farmers in Xuan Truong commune, Dalat city, Lam Dong province.

Van Hien journals, 7(1). 74-84.

 

 

 

 

3.15

Trần Hoài Nam và Trần Thị Ngọc Hân

2020

Đánh giá quyết định tham gia mô hình thương mại công bằng của nông hộ sản xuất cà phê tại xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Đà Lạt

Tạp chí Nông Nghiệp & Phát Triển, số 2, 1-8.

 

 

 

 

3.14

Trần Hoài Nam và Lê Thị Huệ Trang

2019

Tác động của hạn hán đến khả năng sản xuất tỏi của nông hộ tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Tạp chí khoa học Công Nghệ và Lâm Nghiệp, số 6, 170-176.

 

 

 

 

3.13

Trần Hoài Nam và Đỗ Minh Hoàng

2019

Đo lường hiệu quả của sự tuân thủ nguyên tắc trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông hộ trồng rau tại tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Đại học Văn Hiến, 6, 122-132.

 

 

 

 

3.12

Trần Hoài Nam và Lê Thị Huệ Trang

2019

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ nguyên tắc trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông hộ trồng rau tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Khoa học Yersin, 5, 70-76.

 

 

 

 

3.11

Trần Hoài Nam, Phạm Như Bình, Huỳnh Thạnh

2019

Tác động của chương trình giảm nghèo đến khả năng thoát nghèo của các hộ dân tộc thiểu số tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Tạp chí Khoa Học & Công Nghệ Nông Nghiệp, số 1, 1091-1098

 

 

 

 

3.10

Trần Hoài Nam, Lê Vũ và Trần Độc Lập

2019

Đánh giá khả năng tham gia liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ trong sản xuất khoai tây tại tỉnh Lâm Đồng.

Tạp chí Nông Nghiệp & Phát Triển, số 1, 1-8.

 

 

 

 

3.10

Đỗ Minh Hoàng và Trần Hoài Nam

2018

Đánh giá mức độ hài lòng của nông hộ đối với chất lượng dịch vụ chương trình khuyến nông tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Tạp chí Nông Nghiệp & Phát Triển, số 4, 73-81.

 

 

 

 

3.9

Trần Hoài Nam và Đỗ Minh Hoàng

2018

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, số 6, 32-38.

 

 

 

 

3.8

Hà thị Thu Hà và Trần Hoài Nam

2017

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định dừng canh tác khoai tây của nông hộ tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Công Thương, 12,146-152

 

 

 

 

3.7

Trần Hoài Nam và Nguyễn thị Thu Hà

2017

Đánh giá khả năng thích ứng của nông hộ đối với xâm nhập mặn tại Cù Lao Dài, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Tạp chí Công Thương, 8,190-195

 

 

 

 

3.6

Trần Hoài Nam, Nguyễn Văn Cường, Đỗ Minh Hoàng

2017

The effects of drought in adaptability of farmers' agricultural production: A case study of Ninh Thuan Province

Tạp chí Công Thương, 8,149-157

 

 

 

 

3.5

Trần Hoài Nam, Lê Vũ, Nguyễn Duyên Linh, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Độc Lập,

2017

Tối ưu hóa các yếu tố đầu vào trong canh tác cà phê tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Đại học Văn Hiến, 3, 63-73.

 

 

 

 

3.4

Trần Hoài Nam, Lê Vũ, Nguyễn Văn Cường

2017

Đánh giá lợi thế so sánh ngành chăn nuôi bò sữa tại tỉnh lâm đồng trong bối cảnh hội nhập

Tạp chí công thương, 7, 112-118

 

 

 

 

3.3

Trần Hoài Nam và Đỗ Minh Hoàng

2016

Đo lường rủi ro trong sản xuất rau của nông hộ tại huyện đơn dương, tỉnh lâm đồng

Tạp chí Khoa học Yersin, 1, 30-36

 

 

 

 

3.2

Trần Hoài Nam và Đỗ Minh Hoàng

2015

Vai trò và nhận thức của hộ gia đình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại xã Trung Lập Hạ - huyện Củ Chi

Tạp chí khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, 1, 49-55.

 

 

 

 

3.1

Trần Hoài nam và Lê Vũ

2014

Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, 3, 95-99

 

 

 

 

4

Bài báo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

4.10

Nguyen M. Ton, Tran H. Nam, Tran D. Lap, Le Vu, Nguyen V. Cuong

2020

Analysis of factors affecting to probability of linkage between wholesalers and farmer’s vegetables in Don Duong district,  Lam Dong province

International Scientific Conference Sustainable Agriculture and Environment (SAE)

 

 

 

 

4.9

Trần thị Ngọc Hân và Trần Hoài Nam

2019

Đánh giá quyết định tham gia mô hình thương mại công bằng của nông hộ sản xuất cà phê tại xã Xuân Trường - tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Hội thảo khoa học sinh viên lần 2, trường đại học Nông Lâm TPHCM.

 

 

 

 

4.8

Trần Hoài Nam và Lê Thị Huệ Trang

2019

Tác động của hạn hán đến khả năng sản xuất tỏi của nông hộ tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Hội thảo Khoa học Quốc gia: "Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường trong tình hình mới, biến đổi khí hậu”. Trường đại học Kiên Giang

 

 

 

 

4.7

Trần Hoài Nam, Phạm Thanh Bình, Huỳnh Thạnh

2019

Đo lường mức độ tuân thủ nguyên tắc trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông hộ trồng rau tại tỉnh Lâm Đồng

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 3 năm 2019. (The 3nd National Conference on Social - Economic Development in the Central Highlands 2019)

 

 

 

 

4.6

Tran H. Nam, Do M. Hoang, Tran D. Lap, Le Vu, Nguyen M. Ton, Nguyen V. Cuong

2018

The Impact Of Poverty Alleviation Program On The Ability Of Escaping From Poverty Of Ethnic Minority Household In Bac Ai District, Ninh Thuan Province

International Scientific Conference Sustainable Agriculture and Environment (SAE)

 

 

 

 

4.5

Lê Vũ, Lê Công Trứ, Trần Hoài Nam, Trần Độc Lập

2018

Factors Affecting Linkage Quality in Business to Business Relation (B2B): The Case of Potato Producers and Pepsico Company in Lam Dong Province

International Scientific Conference Sustainable Agriculture and Environment (SAE)

 

 

 

 

4.4

Tran D. Lap, Nguyen M. Ton, Nguyen V. Cuong, Tran H. Nam,Le Vu

2018

Modelling Water Management For Irrgated Agricultrue: A Case Of Song Sat Reservoir In Bac Ai, Ninh Thuan Province

International Scientific Conference Sustainable Agriculture and Environment (SAE)

 

 

 

 

4.3

Minh Hoang Do, Cong Tru Le, Hsui Chen Cheng , Hoai Nam Tran

2018

An analysis of factors affecting to farmer’s participation in agricultural extension program in Ninh Phuoc district, Ninh Thuan province

International Scientific Conference Sustainable Agriculture and Environment (SAE)

 

 

 

 

4.2

Hoai Nam Tran*, Minh Hoang Do, Doc Lap Tran

2018

The Impact of Poverty Alleviation Policies on Inequality in Income Distribution: A Case Study of Ethnic Minority Group in Duc-Trong District, Lam-Dong Province, Vietnam

1st INDO-ASEAN Conference on Innovative Approaches in Applied Sciences and Technologies

 

 

 

 

4.1

Trần Hoài Nam, Lê Vũ, Trần Độc Lập, Đỗ Minh Hoàng

2018

Đánh giá khả năng tham gia liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ trong sản xuất khoai tây tại tỉnh Lâm Đồng

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 2 năm 2018. (The 2nd National Conference on Social - Economic Development in the Central Highlands 2018)

 

 

 

 

5

Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học)

5.1

Trần Hoài Nam, Lê Thị Huệ Trang

 2019

Lợi thế so sánh ngành chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh hội nhập.

Sách chuyên khảo - Nhà xuất bản khoa học xã hội

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

             

5.3. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

- Số lượng tiến sĩ đã hướng dẫn: .....................................................................................................................

- Số lượng nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: ....................................................................................................

- Số lượng thạc sĩ đã hướng dẫn: .....................................................................................................................

Thông tin chi tiết:

STT

Tên luận án của nghiên cứu sinh
(Chỉ liệt kê những trường hợp
đã bảo vệ thành công)

Vai trò hướng dẫn
(Chính/Phụ)

Tên nghiên cứu sinh

Thời gian đào tạo

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5.4. Chuyên ngành/Chuyên môn

5.4.1 Lĩnh vực nghiên cứu chính: Kinh tế sản xuất nông nghiệp, Rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, Chuỗi giá trị nông sản.

5.4.2 Từ khóa: Rủi ro, chuỗi giá trị, hiệu quả kỹ thuật, tối ưu hoá.

6. KHEN THƯỞNG

(Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học)

 

Tôi cam kết nội dung trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 07 năm 2021
NGƯỜI KHAI 
(Họ tên và chữ ký)

 

 
     

 

Số lần xem trang : 36
Nhập ngày : 29-09-2021
Điều chỉnh lần cuối : 29-09-2021

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500