Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 1778
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

 

     
 

2.2

 Nam H. Tran, Hoang M. Do

 2020

The Impact of Poverty Alleviation Policies on Inequality in Income Distribution: A Case Study of the Ethnic Minority Group in Lam-Dong Province, Vietnam

Global journal of human-social science:e economics

Link bài báo

2.1

 Nam H. Tran, Hoang M. Do

 2019

 The impact of poverty alleviation program on the ability of escaping from poverty of ethnic minority household in Ninh Thuan province, Viet Nam.

 International Journal of Novel Research in Humanity and Social Sciences. Novelty Journals

Link bài báo

 
     

 

Số lần xem trang : 12877
Nhập ngày : 11-10-2022
Điều chỉnh lần cuối : 18-01-2023

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn