Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 8
Toàn hệ thống 1540
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

 

     
 

4.13

Phạm Trung Hậu, Nguyễn Hữu Lộc, Đặng Tường Anh Thư, Nguyễn Thị Trà, Trần Hoài Nam.

2021

Đánh giá nhận thức của đồng bào raglay về vai trò công trình hồ thuỷ lợi sông sắt trong hoạt động sản xuất nông nghiệp tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Đại học Nha Trang.

4.12

Trần Hoài Nam, Lê Vũ và Nguyễn Thị Minh Thư.

 

2021

Đánh giá chất lượng hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Đại học Nha Trang.

4.11

Nguyễn Thị Trà, Đặng Tường Anh Thư, Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Trung Hậu, Trần Hoài Nam.

2021

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất táo của nông hộ tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Hội nghị Khoa học trẻ lần 3, Đại học Công Nghiệp TPHCM

4.10

Nguyen M. Ton, Tran H. Nam, Tran D. Lap, Le Vu, Nguyen V. Cuong

2020

Analysis of factors affecting to probability of linkage between wholesalers and farmer’s vegetables in Don Duong district,  Lam Dong province

 

International Scientific Conference Sustainable Agriculture and Environment (SAE)

4.9

Trần thị Ngọc Hân và Trần Hoài Nam

2019

Đánh giá quyết định tham gia mô hình thương mại công bằng của nông hộ sản xuất cà phê tại xã Xuân Trường - tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Hội thảo khoa học sinh viên lần 2, trường đại học Nông Lâm TPHCM.

4.8

Trần Hoài Nam và Lê Thị Huệ Trang

2019

Tác động của hạn hán đến khả năng sản xuất tỏi của nông hộ tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Hội thảo Khoa học Quốc gia: "Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường trong tình hình mới, biến đổi khí hậu”. Trường đại học Kiên Giang

4.7

Trần Hoài Nam, Phạm Thanh Bình, Huỳnh Thạnh

2019

Đo lường mức độ tuân thủ nguyên tắc trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông hộ trồng rau tại tỉnh Lâm Đồng

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 3 năm 2019. (The 3nd National Conference on Social - Economic Development in the Central Highlands 2019)

4.6

Tran H. Nam, Do M. Hoang, Tran D. Lap, Le Vu, Nguyen M. Ton, Nguyen V. Cuong

2018

The Impact Of Poverty Alleviation Program On The Ability Of Escaping From Poverty Of Ethnic Minority Household In Bac Ai District, Ninh Thuan Province

International Scientific Conference Sustainable Agriculture and Environment (SAE)

4.5

Lê Vũ, Lê Công Trứ, Trần Hoài Nam, Trần Độc Lập

2018

Factors Affecting Linkage Quality in Business to Business Relation (B2B): The Case of Potato Producers and Pepsico Company in Lam Dong Province

International Scientific Conference Sustainable Agriculture and Environment (SAE)

4.4

Tran D. Lap, Nguyen M. Ton, Nguyen V. Cuong, Tran H. Nam,Le Vu

2018

Modelling Water Management For Irrgated Agricultrue: A Case Of Song Sat Reservoir In Bac Ai, Ninh Thuan Province

International Scientific Conference Sustainable Agriculture and Environment (SAE)

4.3

Minh Hoang Do, Cong Tru Le, Hsui Chen Cheng , Hoai Nam Tran

2018

An analysis of factors affecting to farmer’s participation in agricultural extension program in Ninh Phuoc district, Ninh Thuan province

International Scientific Conference Sustainable Agriculture and Environment (SAE)

4.2

Hoai Nam Tran*, Minh Hoang Do, Doc Lap Tran

2018

The Impact of Poverty Alleviation Policies on Inequality in Income Distribution: A Case Study of Ethnic Minority Group in Duc-Trong District, Lam-Dong Province, Vietnam

1st INDO-ASEAN Conference on Innovative Approaches in Applied Sciences and Technologies

4.1

Trần Hoài Nam, Lê Vũ, Trần Độc Lập, Đỗ Minh Hoàng

2018

Đánh giá khả năng tham gia liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ trong sản xuất khoai tây tại tỉnh Lâm Đồng

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 2 năm 2018. (The 2nd National Conference on Social - Economic Development in the Central Highlands 2018)

 
     

 

Số lần xem trang : 14812
Nhập ngày : 04-02-2023
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn