Trang thông tin NGUYỄN DUY NĂNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 3254
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Khí Tượng Đại Cương

  Khí Tượng Đại cương(19-03-2014)

   Giáo trình Khí tượng đại cương

   Bài giảng 1 (cập nhật)

   Bài giảng 2 (cập nhật)

   Bài giảng 3 (cập nhật)

   Bài giảng 4 (cập nhật)

   Bài giảng 5

   Bài giảng 6 (cập nhật)

        Ô nhiễm không khí

        Mưa Acid

        Khí hậu và hiện tượng El Nino

        Các hình ảnh

   Bài giảng 7

   Bài giảng 8

 

   Tài liệu sử dụng làm báo cáo chuyên đề

        Climate Impacts on Agriculture and Food Supply 

        Potential Impacts of Climate Change on Agriculture and Food Supply

        Anticipated Responses of Agro-ecosystems

        Adaptation

        Regional and Global Assessments

        Uncertainty, Thresholds and Surprises

        Sustainability and Food Security

        Agriculture as a Greenhouse Gas Contributor

        In Closing: An Opinion

        Tài liệu tham khảo đọc thêm

 

Xem tiếp >>

TS Nguyễn Duy Năng - Bm Thủy Nông - Khoa Nông học - Phòng 312 Khu Phượng Vỹ Email: ndnang@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007