CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 620
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kinh tế lượng căn bản - thứ 5.1 - PV315

Điểm tổng kết

 

 

     
 
    Kinh tế lượng căn bản - thứ 5.1 - PV315                
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú ĐD Đ.qtrình Đthi Đtkết
22 13149150 Hồ Trọng Huy DH13QM 4     3.9 5.1 9.0
53 13149484 Tống Quang Văn DH13QM 4 NT   3.9 4.5 8.4
4 13149057 Nguyễn Thanh Duy DH13QM 3     3.8 4.5 8.3
50 13149467 Phạm Văn Tuấn DH13QM 3 NT   3.8 4.5 8.3
7 13149084 Nguyễn Minh Đặng DH13QM 4     3.9 4.1 8.0
15 13149127 Nguyễn Quốc Hiệp DH13QM 6     3.7 4 7.7
37 13149303 Trần Nguyễn Thành Phúc DH13QM 6     3.7 4 7.7
  13149361 Phạm thị Hoài  Thảo   2 bs   3.3 4 7.3
35 13149603 Đinh Phôn DH13QM 3   v4 3.3 4 7.3
2 13149034 Đặng Thị Chương DH13QM 6 NT   3.7 3.5 7.2
30 13149241 Lê Hoài Nam DH13QM 3     3.8 3 6.8
28 15127061 Nguyễn Ngọc Linh DH15MT 8     3.2 3.5 6.7
51 13149468 Vũ Anh Tuấn DH13QM 4   v6 3.4 3 6.4
44 13149389 Nguyễn Thị Thơm DH13QM 9   v6 3.3 3 6.3
10 13149093 Mã Hoàng Gia DH13QM 4     3.9 2 5.9
20 13149166 Trần Mạnh Hùng DH13QM 3     3.8 2 5.8
19 13149163 Nguyễn Ngọc Hùng DH13QM 9 NT   3.8 2 5.8
45 13149390 Nguyễn Thị Thu DH13QM 9   v6 3.3 2.5 5.8
17 13149138 Nguyễn Hồ Huy Hoàng DH13QM 10 bs-nt   3.6 2.2 5.8
1 13149021 Lê Quang Bình DH13QM 6     3.7 2 5.7
9 13149090 Nguyễn Phan Đức DH13QM 6     3.7 2 5.7
11 13149100 Nguyễn Thị Thanh DH13QM 10 bs1 v5(xp),v6 3.1 2.5 5.6
29 14149266 Y DH14QM 9   v1(xp),v4 3.3 2 5.3
18 13149146 Huỳnh Hữu Huân DH13QM 10 cnhom v5 3.1 2 5.1
48 13149612 Kim Đức Trịnh DH13QM 10 bs v1(xp),v2 3.1 2 5.1
36 13149300 Nguyễn Thanh Phú DH13QM 2   v4 2.8 2.2 5.0
39 13149335 Mai Danh Tài DH13QM 9   v6 3.3 1.5 4.8
32 13149258 Phan Trọng Nghĩa DH13QM 2 NT v4(xp),v6 2.3 2 4.3
24 13149186 Nguyễn Thới Đăng Khoa DH13QM 2   v2,v3,v6 1.1 2.9 4.0
  12149292 Nguyễn dương thanh  Long           2.5 2.5
8 13149086 Trần Quốc Định DH13QM 2   v1,v2,v3,v5(hoc lại) 0.0 2 2.0
 
     

Số lần xem trang : 638
Nhập ngày : 17-09-2016
Điều chỉnh lần cuối : 11-01-2017

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 8.4 - CT202(15-01-2017)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 7.4 - PV400A(18-09-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 7.1- RD104(17-09-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.1 - TV201(17-09-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- PV325(17-09-2016)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.3 - TV303(14-09-2016)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.2 - TV201(14-09-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.1 - RD504(14-09-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3 - PV337(14-09-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2 - PV225(14-09-2016)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007