Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 5
Toàn hệ thống 608
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.1- RD203

 Điểm tổng kết

 

     
 
    Tài chính tiền tệ RD203 - thứ 5.1          
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đqtrình Đthi Đtkết
1 14123001 Nguyễn Thị Lan Anh DH14KE 3.0 5 8.0
2 14155055 Lê Viết Duy DH14KN 2.4 3.6 6.0
3 13363049 Ngô Hồng Đức CD13CA 0.6 3 3.6
4 15155088 Nguyễn Thị Ngọc Hân DH15KN 3.5 5 8.5
5 15116039 Ngô Thị Thanh Hiền DH15KS 3.5 5 8.5
6 11120070 Đặng Ngọc Hiệp DH11KT 1.8 2.2 4.0
7 15155022 Võ Tấn Hiệp DH15KN 3.5 5 8.5
8 15120057 Đàm Huy Hoàng DH15KT 3.5 2 5.5
9 15120063 Nguyễn Phục Hưng DH15KT 3.5 2.5 6.0
10 15120065 Lê Thanh Hương DH15KT 3.7 5.3 9.0
11 15155028 Lê Đức Khang DH15KN 3.5 2 5.5
12 15122099 Nguyễn Thị Len DH15TM 3.4 3.6 7.0
13 13363157 Nguyễn Thị Chúc Mai CD13CA 1.2 4.5 5.7
14 15123053 Lý Hoài Nam DH15KE 3.5 5.5 9.0
15 15120097 Nguyễn Thị Thủy Ngân DH15KT 3.5 5.5 9.0
16 14122319 Trần Thị Hồng Ngọc DH14QT 3.2 2 5.2
17 15122134 Lê Nguyễn Hùng Nguyên DH15TC     0.0
18 13120314 Nguyễn Thị Thùy Nguyên DH13KM 1.8 2.5 4.3
19 15120105 Võ Duy Nguyên DH15KT 3.5 5 8.5
20 14155087 Hồ Thị Nhi DH14KN 3.0 3.5 6.5
21 13122349 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH13TM     0.0
22 15116217 Từ Thị Hương Phấn DH15KS 3.5 5 8.5
23 14122349 Bạch Nguyên Phúc DH14QT 3.2 4.5 7.7
24 15122162 Trần Thị Kim Phụng DH15TC     0.0
25 15120134 Ngụy Thị Mỹ Phương DH15KM 3.7 5.5 9.2
26 15122174 Lê Bích Quyên DH15TM 3.5 4 7.5
27 15120142 Phạm Thị Tú Quyên DH15KT 3.5 2.5 6.0
28 15122183 Trịnh Công Sang DH15QT 3.2 3.5 6.7
29 13120369 Trần Trọng Tâm DH13KM 2.4 3.6 6.0
30 15120165 Nguyễn Kim Thiên DH15KT 1.8 1.5 3.3
31 15123090 Nguyễn Thị Diểm Thu DH15KE 3.5 5.5 9.0
32 15120178 Mai Thị Thanh Thúy DH15KT 3.7 5.3 9.0
33 15120174 Ngô Oanh Thư DH15KT 3.5 5.5 9.0
34 14122139 Đặng Trần Tín DH14QT 3.2 2.5 5.7
35 15122225 Nguyễn Lê Chí Toàn DH15TM 1.8 4.5 6.3
36 15120182 Võ Thanh Tra DH15KT 1.1 3.5 4.6
37 15122236 Nguyễn Thị Quỳnh Trang DH15TM 2.5 5 7.5
38 15120185 Trần Thị Ngọc Trâm DH15KT 3.5 3 6.5
39 15122230 Võ Thị Thu Trâm DH15QT 3.2 5 8.2
40 15120195 Phạm Đức Trí DH15KT 1.8 4 5.8
41 14122153 Nguyễn Nhật Phương Trinh DH14QT 3.0 5 8.0
42 15122257 Nguyễn Trương Anh Tuấn DH15TM 3.5 5 8.5
    ngô xuân  tùng   0 1.5 1.5
 
     

Số lần xem trang : 688
Nhập ngày : 11-08-2017
Điều chỉnh lần cuối : 23-08-2017

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3.2 - HD204(15-08-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.1- HD204(15-08-2017)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.1 - RD303(14-08-2017)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500