CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 734
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Kinh tế sản xuất - thứ 2-PV325

 Điểm tổng kết

     
 
    Kinh tế sản xuất thứ 2.3(pv325) và thứ 3.1(pv323)          
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrình Đ.thi Đ.tổng kết
1 16120002 Nguyễn Ngọc Thuỳ An DH16KT 3.5 4 7.5
2 16120012 Nguyễn Ngọc Ánh DH16KT 3.5 1 4.5
3 16120013 Phạm Thị Ngọc Ánh DH16KT 3.4 1.5 4.9
4 16120023 Nguyễn Thị Bích Chi DH16KT 3.4 3.6 7.0
5 16120025 Võ Thị Chung DH16KT 3.5 3.5 7.0
6 15120016 Nguyễn Kỳ Diễm DH15KT 3.6 5 8.6
7 16120035 Vi Thị Bích Đào DH16KT 3.5 2 5.5
8 15120018 Hồ Thị Châu Đoan DH15KT 3.6 5 8.6
9 15120019 Đặng Anh Đức DH15KT 3.0 3 6.0
10 15120020 Đặng Hảo Đức DH15KT 2.9 2 4.9
11 15120040 Nguyễn Thị Hằng DH15KT 2.5 1.5 4.0
12 16120083 Chu Thị Hiền DH16KT 3.4 3.6 7.0
13 15120048 Nguyễn Quốc Hiệp DH15KT 3.6 1.5 5.1
14 15120050 Hoàng Văn Hiếu DH15KT 3.6 2 5.6
15 15120053 Phạm Thị Thanh Hiếu DH15KT 3.6 5 8.6
16 16120103 Lưu Quang Huy DH16KT 3.6 4.5 8.1
17 16120105 Trần Gia Huy DH16KT 3.6 3.5 7.1
18 15120063 Nguyễn Phục Hưng DH15KT 2.2 2 4.2
19 15120089 Trương Công DH15KT 2.8 1.5 4.3
20 16120150 Trần Thị Trà My DH16KT 3.4 1 4.4
21 16120151 Bùi Thị Mỹ DH16KT 3.4 2 5.4
22 16120153 Trần Hồ Mỵ DH16KT 3.4 2 5.4
23 16120154 Nguyễn Hồng Na DH16KT 3.0 1.5 4.5
24 16120163 Huỳnh Thị Thảo Ngân DH16KT 3.4 2.6 6.0
25 16120168 Tô Châu Bảo Ngọc DH16KT 3.5 2.5 6.0
26 15120104 Trần Phương Nguyên DH15KT 3.0 5 8.0
27 15120124 Trần Thị Kim Oanh DH15KT 2.9 3.1 6.0
28 16120189 Võ Thị Hồng Phấn DH16KT 3.4 4 7.4
29 15120151 Mai Ngọc Diễm Sương DH15KT 3.0 1.5 4.5
30 16120220 Nguyễn Thị Diễm Sương DH16KT 3.4 3 6.4
31 16120242 Trần Bá Thế DH16KT 3.4 2.6 6.0
32 15120175 Nguyễn Quốc Thư DH15KT      
33 15120182 Võ Thanh Tra DH15KT 1.0 1.5 2.5
34 16120285 Lưu Thị Trang DH16KT 3.5 2.5 6.0
35 15120194 Phạm Thanh Trang DH15KT 2.3 5 7.3
36 16120281 Nguyễn Thị Thùy Trâm DH16KT 3.6 3 6.6
37 15120199 Nguyễn Kim Trọng DH15KT 2.8 3 5.8
38 15120208 Đổ ánh Tuyết DH15KT 2.5 2 4.5
39 15120109 Lê Đoàn Bảo Nhi 15kt 3.6 4 7.6
 
     


 

Số lần xem trang : 280
Nhập ngày : 22-08-2018
Điều chỉnh lần cuối : 29-08-2018

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4 - PV335(22-08-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3 - PV323(22-08-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6- PV323(17-08-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5- CT102(17-08-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007