CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 507
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4 - PV335

 Điểm tổng kết

     
 
    Chuỗi cung ứng - thứ 4.3(pv335)- thứ 5.1(pv335)            
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm  Đqtrình Đ.thi Đ.tkết
1 14122183 Lê Hoàng Anh DH14TM Bỏ môn     0.0
2 15122007 Trần Thị Kim Anh DH15QT 10 3.7 3 6.7
3 16120012 Nguyễn Ngọc Ánh DH16KT 3 2.3 2.5 4.8
4 16120013 Phạm Thị Ngọc Ánh DH16KT 6 3.0 2.5 5.5
5 16155002 Nguyễn Ngọc Bảo DH16KN Bỏ môn   0.5 0.5
6 15122012 Phan Trung Bảo DH15QT 10 3.1 4 7.1
7 16122018 Lê Quốc Bình DH16TM 2 3.7 3 6.7
8 14122204 Phạm Thị Mỹ Châu DH14QT 13 2.9 3.1 6.0
9 16120023 Nguyễn Thị Bích Chi DH16KT 6 3.0 3.5 6.5
10 16122028 Nguyễn Minh DH16TM 12 3.0 3.5 6.5
11 14122012 Nguyễn Huỳnh Bảo Cương DH14TM 5 3.2 3.5 6.7
12 16120032 Nguyễn Công Danh DH16KT 5 2.6 2.5 5.1
13 14155055 Lê Viết Duy DH14KN 6 3.0 2 5.0
14 16122061 Trương Mỹ Duyên DH16TM 12 3.0 3.5 6.5
15 16120035 Vi Thị Bích Đào DH16KT 3 2.9 2.5 5.4
16 15120017 Nguyễn Thị Kim Đình DH15KT 5 3.9 3.5 7.4
17 16122076 Võ Thị Thu DH16QT 1 3.0 4.5 7.5
18 16122095 Nguyễn Thị Tú Hảo DH16TM Cấm thi     0.0
19 16120080 Vũ Thị Hảo DH16KT 6 3.0 3 6.0
20 16120083 Chu Thị Hiền DH16KT 9 3.7 4.5 8.2
21 16120088 Đoàn Thị Kim Hoa DH16KT 4 3.6 5 8.6
22 16120091 Trần Thị Thanh Hoa DH16KT 3 2.9 4.5 7.4
23 16122114 Trần Thị Cẩm Hồng DH16TM 12 3.0 3.5 6.5
24 15122069 Cao Thị Ngân Huệ DH15QT 13 2.9 5.1 8.0
25 16120103 Lưu Quang Huy DH16KT 5 3.9 5.5 9.4
26 16122129 Nguyễn Võ Ngọc Huyền DH16QT 1 3.5 4.5 8.0
27 16122123 Nguyễn Thị Trúc Hương DH16TM 12 3.0 5 8.0
28 15122072 Trần Thị Hồng Hương DH15QT 13 2.3 5 7.3
29 15122086 Hoàng Khánh DH15TM 9 3.7 4.3 8.0
30 15122088 Nguyễn Đăng Khoa DH15TM 9 3.7 4.5 8.2
31 16120116 Huỳnh Quốc Khôi DH16KT 4 3.6 5 8.6
32 15122091 Trần Tuấn Kiệt DH15QT 10 3.7 3 6.7
33 15122094 Lê Thị Anh Kim DH15QT 13 2.9 3.5 6.4
34 16155040 Trương Thị Mỹ Linh DH16KN 7 3.4 4 7.4
35 14122286 Trần Thị Lộc DH14TM 11 3.4 3 6.4
36 16122171 Dương Thị Lương DH16TM 2 3.7 4 7.7
37 16120146 Nguyễn Thị Mỹ Ly DH16KT 1 3.5 4.5 8.0
38 16122183 Nguyễn Thế Mẫn DH16QT 8 3.4 3 6.4
39 16122192 Nguyễn Thị Trà My DH16TM 1 2.9 3.1 6.0
40 16120150 Trần Thị Trà My DH16KT 9 3.7 3 6.7
41 16120151 Bùi Thị Mỹ DH16KT 3 2.9 5.1 8.0
42 16120153 Trần Hồ Mỵ DH16KT 3 2.9 4.5 7.4
43 16120154 Nguyễn Hồng Na DH16KT 4 3.6 4 7.6
44 16120163 Huỳnh Thị Thảo Ngân DH16KT 9 3.7 3.5 7.2
45 16155046 Phạm Thị Kim Ngân DH16KN 11 3.4 3 6.4
46 16122220 Trần Thị Ý Ngọc DH16QT 8 3.4 3.6 7.0
47 16122228 Nguyễn Thị Trang Nhã DH16TM 2 3.7 3 6.7
48 15122157 Trần Thị Cẩm Nhung DH15QT 13 2.9 4.5 7.4
49 14122340 Nguyễn Thị Hoài Như DH14QT 11 2.7 3.3 6.0
50 14122105 Lê Thị Kim Oanh DH14TM 11 3.4 2 5.4
51 16120189 Võ Thị Hồng Phấn DH16KT 9 3.7 4.3 8.0
52 16122261 Đặng Triệu Phú DH16TM 2 3.7 4.5 8.2
53 15122173 Trần Thị Phượng DH15TM 5 3.9 4.5 8.4
54 16120220 Nguyễn Thị Diễm Sương DH16KT 4 3.6 4.5 8.1
55 14122383 Nguyễn Đức Thái DH14TM 12 3.0 3.5 6.5
56 15122193 Dương Thị Thảo DH15QT Cấm thi     0.0
57 15122194 Huỳnh Thị Thu Thảo DH15QT 10 3.0 3 6.0
58 16122289 Nguyễn Thị Thảo DH16TM 1 3.0 4 7.0
59 16120242 Trần Bá Thế DH16KT 6 3.0 3.5 6.5
60 16122296 Bùi Thị Ngọc Thoa DH16QT 8 3.4 4.6 8.0
61 16122301 Phan Thị Thơm DH16QT 8 3.4 3.6 7.0
62 15122201 Đặng Thị Xuân Thu DH15QT 10 3.7 3 6.7
63 16155071 Nguyễn Thị Thanh Thu DH16KN 7 3.4 2.3 5.7
64 16122313 Nguyễn Thị Minh Thùy DH16TM 1 3.5 5.5 9.0
65 16155074 Phạm Thị Thúy DH16KN 7 3.4 4 7.4
66 15155064 Đỗ Thị Thương DH15KN 11 3.4 3 6.4
67 16122306 Lê Thị Kim Thương DH16QT 1 3.5 5 8.5
68 15155068 Phạm Thị Kim Tiến DH15KN 7 2.2 3.5 5.7
69 16120266 Lê Nhất Tin DH16KT 4 3.6 3 6.6
70 16120271 Phạm Trọng Tính DH16KT 4 3.6 3 6.6
71 16120285 Lưu Thị Trang DH16KT 3 2.9 4.1 7.0
72 16120279 Nguyễn Thị Hồng Trâm DH16KT 5 3.9 3.1 7.0
73 16120281 Nguyễn Thị Thùy Trâm DH16KT 5 3.9 3.5 7.4
74 16122343 Nguyễn Ngọc Trí DH16TM 2 3.7 3.3 7.0
75 16155081 Lê Nguyễn Đông Triều DH16KN 7 3.4 3.6 7.0
76 16120300 Nguyễn Thị DH16KT 6 2.4 3.6 6.0
77 15155079 Võ Anh Tuấn DH15KN 8 2.8 2.5 5.3
78 16122366 Đoàn Kim Tuyến DH16QT 8 3.4 3 6.4
79 16155089 Nguyễn Thị Kim Tuyến DH16KN 11 3.4 5 8.4
80 16155098 Phạm Thị Yên DH16KN 7 3.4 3 6.4
  15120109 Lê Đoàn Bảo Nhi 15kt 1 3.6 2.5 6.1
 
     


 

Số lần xem trang : 593
Nhập ngày : 22-08-2018
Điều chỉnh lần cuối : 29-08-2018

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3 - PV323(22-08-2018)

  Kinh tế sản xuất - thứ 2-PV325(22-08-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6- PV323(17-08-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5- CT102(17-08-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007