Thống kê
Số lần xem
Đang xem 82
Toàn hệ thống 462
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Hai - HK1 - Năm học 2018-2019

 

STT MSSV Kết quả học tập
Đ1 Đ2 Điểm thi Tổng điểm
(10%) (40%) (50%)
1 17124004 0,7 1,7 2,0 4,4
2 17155006 0,4 0,0 3,4 3,8
3 15116015 0,9 3,2 3,9 8,0
4 16120039 0,6 3,1 4,0 7,7
5 17120025 1 3,8 3,9 8,7
6 17116036 0,9 2,5 3,7 7,1
7 17120026 0,8 2,8 2,4 6,0
8 17124029 1 3,9 2,9 7,8
9 17122024 0,7 0,0 2,7 3,4
10 17155013 0,6 2,9 4,0 7,5
11 17120031 0,7 3,3 3,0 7,0
12 16124273 0,8 4,0 3,6 8,4
13 15120013 0,9 3,8 2,4 7,1
14 17155078 0,9 3,7 3,6 8,2
15 14123211 1 2,7 2,9 6,6
16 16120075 0,7 3,8 3,2 7,7
17 17124042 0,7 4,0 3,8 8,5
18 17120045 0,8 2,7 3,0 6,5
19 17124049 0,7 3,4 3,2 7,3
20 17120048 0,8 2,5 3,8 7,1
21 17155018 0,9 3,3 2,8 7,0
22 17155020 0,6 3,2 3,5 7,3
23 16124073 0,9 3,9 3,4 8,2
24 17120060 1 3,1 4,2 8,3
25 17120086 0,8 3,1 2,4 6,3
26 17120069 1 3,6 4,4 9,0
27 14123223 0,7 2,6 3,3 6,6
28 17120077 1 3,6 3,9 8,5
29 16124084 0,9 3,4 3,5 7,8
30 17120081 0,7 3,2 3,2 7,1
31 15124149 1 3,8 3,5 8,3
32 17116077 0,8 2,3 2,5 5,6
33 15116082 0,9 3,4 3,5 7,8
34 17120099 0,8 3,2 4,1 8,1
35 17120105 1 1,9 4,1 7,0
36 17155034 1 3,5 4,0 8,5
37 17120106 0,8 3,9 3,6 8,3
38 17116104 0,9 2,6 3,6 7,1
39 17120107 1 3,8 5,0 9,8
1 17120110 1 3,2 2,8 7,0
2 17120122 1 4,0 4,3 9,3
3 17155049 1 3,5 4,6 9,1
4 16155101 0,7 3,3 3,4 7,4
5 16155061 0,7 3,4 4,2 8,3
6 17120142 0,8 3,2 3,6 7,6
7 17120153 0,8 2,8 2,9 6,5
8 16130580 0,9 3,2 3,3 7,4
9 17124165 1 3,3 3,3 7,6
10 16120256 0,9 2,5 2,6 6,0
11 17120180 1 2,9 4,2 8,1
12 17120181 1 2,8 4,7 8,5
13 17120174 0,8 3,8 2,1 6,7
14 17120184 0,8 2,6 0 3,4
15 17120189 1 4,0 4,7 9,7
16 17120193 1 4,0 4,8 9,8
17 15120184 0,9 3,8 3,0 7,7
18 17124192 0,7 4,0 3,1 7,8
19 17120196 0,4 2,0 0 2,4
20 17155066 1 3,4 2,8 7,2
21 15155079 0,7 3,1 2,5 6,3
22 17120204 0,8 2,8 3,2 6,8
23 17124210 0,5 1,6 3,7 5,8
24 17120211 1 3,8 3,6 8,4
25 17155076 0,9 3,4 3,0 7,3

Số lần xem trang : 616
Nhập ngày : 20-02-2019
Điều chỉnh lần cuối : 25-02-2019

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm cuối kỳ

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - HK2 - Năm học 2018-2019(20-07-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Năm - HK1 - Năm học 2018-2019(22-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, tiết 789 - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Sáu, tiết 456 - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Phát triển, lớp Thứ 3, học kỳ 2 năm học 2015-2016(29-06-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp Thứ Năm, học kỳ 2 năm học 2015-2016(23-06-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp Thứ Ba, học kỳ 2 năm học 2015-2016(23-06-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp DH15QT, học kỳ 1 năm học 2015-2016 (Thứ Bảy)(31-01-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp DH15TM, học kỳ 1, năm học 2015-2016 (Thứ Năm)(31-01-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp DH15PT, học kỳ 1 năm học 2015-2015 (Thứ Ba)(31-01-2016)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007