Nguyễn Hải Đăng

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 8
Toàn hệ thống 1463
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

by:

 

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Quy định, nội dung, tài liệu môn Máy nâng chuyển (207217)

Các quy định - nội dung cần thiết cho môn học Máy nâng chuyển (207217) 

I.                    Nội dung – quy định của giảng viên về môn Máy Nâng Chuyển

1.   Đề cương môn học. Danh sách sinh viên. Bài giảng, bài tập được share trực tiếp đến sinh viên

2.      Đề cương và nội dung viết tiểu luận. Download here!!!

3.      Hướng dẫn cách tìm và trích dẫn tài liệu. Download tại đây 

4.   Tài liệu tính toán: Belt Conveyor Design.

5.    Đề cương ôn thi. Download here!!

II.                 Tài Liệu học tập

II.1.               Tài liệu bắt buộc

 1.   Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Danh Sơn. 2004. Kỹ thuật nâng chuyển, tập II. NXB Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh.

2.   Siddhartha Ray. 2008. Introduction of Materials Handling. New age International Limited Pusblisher. 

3.      Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng. 2004. Máy và thiết bị Nâng. NXB KHKT. 
Download 
here!

II.2.                       Tài liệu tham khảo

 1.       James E.W. 1983. Paddy posharvest_IRRI. INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE. 
Download 
here!

2.      Fenner Dunlop. 2009. Conveyor Handbook. Conveyor belting Australia.
Download
here!

3.      David Mills. 2004. Pneumatic Conveying Design Guide. Second Edition. Elsevier Butterworth-Heinemann. Download here! 

                           4.   Trịnh Đồng Tính. Máy Nâng chuyển. ĐH Bách Khoa Hà Nội. Download tại đây!