Nguyễn Hải Đăng

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 11
Toàn hệ thống 1813
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

by:

 

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Bơm Quạt Máy Nén - DH13NL (Tiếp tục cập nhật)

Các bài giảng môn Máy TB Thủy Khí và Bơm Quạt Máy nén

I.                    Nội dung – quy định của giảng viên về môn học

1.Mở đầu môn học. Download tại đây!

2. Chương 1 và 2. Khái niệm chung về máy thủy lực - C2. Bơm và hệ thống. Download!

3. Chương 3. Bơm cánh dẫn. Download!. Hướng dẫn viết tiểu luận. Download!

4. Chương 4. Bơm thể tích. Download!

5. Chương 5. Quạt và hệ thống. Download! Tiểu luận 2.

6. Chương 6. Máy nén và hệ thống.

7. Đề cương thực tập. Download!

8. Đề cương ôn thi. Download!

9. Hướng dẫn về trích dẫn tài liệu. Download.

II.                 Tài Liệu học tập

II.1. Bắt buộc

1. Nguyễn Hải Đăng. 2015. Bài giảng phần bơm. Lưu hành nội bộ
2. NGUYỄN HÙNG TÂM, 2011. Quạt và hệ thống. Lưu hành nội bộ. 
3. LÊ XUÂN HÒA VÀ NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, 2005. Lý thuyết và thực hành bơm, quạt máy nén. NXB Đà Nẵng. (Cuốn này các bạn có thể download được trên mạng). 

II.2. Tài liệu tham khảo

1. NGUYỄN MINH TUYỂN, 2005. Bơm, máy nén, quạt trong công nghệ. NXB Xây dựng.

2. NGUYỄN VĂN MAY, 2005. Bơm, quạt, máy nén. NXB KHKT.  

3. NGUYỄN ĐỨC LỢI-PHẠM VĂN TÙY, 1997. Máy và thiết bị lạnh, Chương 3 Máy nén lạnh. NXB Giáo dục. 

4.ASHRAE handbook, 2004. Systems and Equipment. Chương 16,18,34,39, 41, 42. ASHRAE handbook, 2001. Fundamental. Chương 2,14,32,34,35 

5.JAMES B. RISHEL, 2006. HVAC Pump Handbook. The Mc Grawhill Companies. 

6.JAPANESE MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY. 1968. Japanese Industrial Standards: Testing methods for fans and blowers. Tokyo, Japan. 

7.NELIK, LEV. 1999. Centrifugal and Rotary Pumps, Fundamentals with application. CRC Press 

8.PAUL J. LANASA, E. L. UPP, 2002. Fluid Flow measurement. A pratical guide to accurate flow measurement. Second Edition. Gulf Professional Publishing.  

9.US DEPARTMENT OF ENERGY, 2003. Improving Fan system performance. 

10.US DEPARTMENT OF ENERGY, 2003. Improving Compressed Air system performance.  

11.US DEPARTMENT OF ENERGY, 2003. Improving Pump system performance.  
12.Các catelog - phần mềm chọn quạt-bơm

Số lần xem trang : 1936
Nhập ngày : 18-09-2014
Điều chỉnh lần cuối : 16-09-2015

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Máy TB Thủy Khí - Bơm Quạt Máy Nén

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007